คลังเร่งทิ้งทวนไทยเข้มแข็ง3หมื่นล้านบาท

  • วันที่ 18 พ.ค. 2554 เวลา 21:16 น.

คลังเร่งเบิกจ่ายงบไทยเข็มแข้งก้อนสุดท้าย กระทรวงสาธารณสุขอิ่มได้งบไปกว่าครึ่ง

แหล่งข่าวกระทรวงการคลัง กล่าวว่า คลัวเร่งเบิกจ่ายงบไทยเข้มแข็งที่เหลืออีก 3 หมื่นล้านบาท เพื่อให้เม็ดเงินเข้าสู่ระบบกระตุ้นเศรษฐกิจ โดยโครงการทั้งหมดในวงเงินดังกล่าวได้ผ่านความเห็นชอบคณะรัฐมนตรี (ครม.) ที่ผ่านมาเรียบร้อย เหลือแต่ประสานกับหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ เพื่ออนุมัติการเบิกจ่าย

สำหรับวงเงินไทยเข็มแข็ง 3 หมื่นล้านบาท เป็นวงเงินไทยเข็มแข็งจากการออกพระราชกำหนด (พ.ร.ก.) 1.2 หมื่นล้านบาท ส่วนอีก 1.8 หมื่นล้านบาท เป็นเงินกู้จากธนาคารเพื่อการพัฒนาเอเชีย (เอดีบี) เพื่อใช้ในการฟื้นฟูเศรษฐกิจและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ทั้งนี้ในส่วนของการใช้เงินกู้ 1.2 หมื่นล้านบาท มีอาทิ โครงการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ผ่านกรมชลประทานเพื่อฟื้นฟูความเสียหายน้ำท่วมในภาคใต้ 855 ล้านบาท โครงการของสำนักงานคณะกรรมการอาชีวะศึกษา เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์การศึกษา 512 ล้านบาท และ โครงการของกระทรวงสาธารณสุขซื้อเครื่องมือทางการแพทย์ 2,385 ล้านบาท

ขณะที่วงเงิน 1.8 หมื่นล้านบาท เป็นโครงการด้านการขนส่ง 396 ล้านบาท ด้านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 386 ล้านบาท ด้านการศึกษา 1,358 ล้านบาท ด้านสาธารณสุขโครงสร้างพื้นฐาน 1.55 หมื่นล้านบาท และด้านสาธารณสุขพัฒนาบุคลกร 316 ล้านบาท

ทั้งนี้โครงการทั้งหมด หน่วยงานที่รับผิดชอบต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในปี 2555 หากดำเนินโครงการไม่ทันก็จะถูกตัดงบประมาณทันที

ข่าวอื่นๆ