ปูนซิเมนต์ไทยฮุบควอลิตี้ฯ

วันที่ 08 ก.พ. 2553 เวลา 10:01 น.
เครือปูนซิเมนต์ไทยฮุบ ควอลิตี้คอนสตรัคชั่น 

นายนพร สุนทรจิตต์เจริญ   กรรมการ  บริษัท แลนด์แอนด์เฮ้าส์ กล่าวว่า เมื่อวันที่ 6 ก.พ. 2553 บริษัทฯ ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงการขายหุ้นบริษัท ควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดัคส์ ให้กับบริษัท เอสซีจี ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง  ซึ่งบริษัทปูนซิเมนต์ไทยถือหุ้นทั้งถึง 100% โดยขาย จำนวน 40,997,300 หุ้น ในราคาหุ้นละ 4 บาท คิดเป็นเงินทั้งสิ้น163.99 ล้านบาท ภายหลังการขายหุ้นแล้ว บริษัทแลนด์แอนด์เฮ้าส์ จะถือหุ้น บริษัท ควอลิตี้คอนสตรัคชั่นฯ
จำนวน 84,627,680 หุ้น คิดเป็น 21.16% ของหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด บริษัท ควอลิตี้ เฮ้าส์ และบริษัท ลูกชื่อคิว.เอช.อินเตอร์เนชั่นแนลได้ลงนามบันทึกข้อตกลงการขายหุ้นทั้งหมดในบริษัท ควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดัคส์  ให้กับบริษัทเอสซีจี ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จำนวน 103,125,000 หุ้น ในราคาหุ้นละ 4.0 บาท คิดเป็นเงินทั้งสิ้น 412,500,000 ล้านบาท

บริษัท เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด  ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงการขายหุ้นบริษัท ควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดัคส์ ทั้งหมดให้กับบริษัท เอสซีจี ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง  จำนวน 59,877,700 หุ้น ในราคาหุ้นละ 4.00 บาท คิดเป็นเงินทั้งสิ้น 239,510,800 บาท

"บริษัทเอสซีจีผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง ได้หุ้นควอลิตี้คอนสตรัคชั่นฯมาทั้งหมด 204 ล้านหุ้นหรือ   51% ของทุนชำระแล้ว จึงประกาศรับซื้อหุ้นจากผู้ถือหุ้นทั่วไปในราคาห้นละ 4บาท"