บริษัทกลางฯร่วม"ทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนน"

วันที่ 13 พ.ค. 2554 เวลา 15:30 น.
บริษัทกลางฯร่วมประกาศเจตนารมณ์”ทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนน”

นายนพดล สันติภากรณ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ เปิดเผยว่า เพื่อให้สอดคล้องกับทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนน บริษัทในฐานะคณะทำงานโครงการปีแห่งการรณรงค์ส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัย 100% ได้ดำเนินการจัดทำโครงการหมวกผู้โดยสารยิ้ม   โครงการให้น้องยืมหมวก โครงการหมวก “กันน็อก กันน๊ะ” ซึ่งเป็นหมวกรองในก่อนสวมหมวกนิรภัย สำหรับใช้ในการรณรงค์ให้ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างให้ผู้โดยสารสวมใส่ก่อนใส่หมวกนิรภัย

ทั้งนี้ องค์กรสหประชาชนได้กำหนดให้ปี 2554-2563 เป็นทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนน โดยรัฐบาลได้ประกาศให้เป็นวาระแห่งชาติ โดยมีเป้าหมายลดอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนให้ไม่เกิน 10 คนต่อประชากร 1 แสนคน ภายในปี 2563

“วันที่ 11 พ.ค.2554 ที่ผ่านมา ทุกประเทศทั่วโลกรวมทั้งประเทศไทย ได้ประกาศเจตนารมณ์เปิดตัวทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนนอย่างเป็นทางการพร้อมเพรียงกัน”นายนพดล กล่าว