ธนารักษ์เปิดแลกเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก

วันที่ 12 พ.ค. 2554 เวลา 16:00 น.
ธนารักษ์เปิดแลกเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก100 ปีโรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าฯราคา 20-10 บาท

นายวินัย  วิทวัสการเวช อธิบดีกรมธนารักษ์  เปิดเผยว่า กรมธนารักษ์ได้จัดทำเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก จำนวน2 ชนิด ดังนี้ เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก 100 ปีโรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ผู้ทรงพระราชทานกำเนิดโรงเรียนมหาดเล็กหลวงหรือโรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย ในปีพุทธศักราช 2453 โดยพระราชทานที่ดิน “สวนกระจัง” 100 ไร่ พระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ และที่ดินบริเวณซอยมหาดเล็กหลวงให้เป็นทุนที่ใช้ดำเนินการ

จัดทำเป็นเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกโลหะสีขาว (ทองแดงผสมนิกเกิล)  ชนิดราคา 20  บาท  ลวดลาย ด้านหน้า กลางเหรียญมีพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงฉลองพระองค์ครุย องค์บรมราชูปถัมภกของโรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย และพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงฉลองพระองค์ครุย องค์บรมราชูปถัมภกของโรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย พระอุระเบื้องซ้ายประดับแพรแถบ เครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญราชอิสริยาภรณ์ ทั้งสองพระองค์ทรงผินพระพักตร์ทางเบื้องขวา ภายในวงขอบเหรียญด้านขวามีข้อความว่า “รัชกาลที่ 6 ” ด้านซ้ายมีข้อความว่า “รัชกาลที่ 9 ” ด้านหลัง กลางเหรียญมีรูปตราสัญลักษณ์ครบ 100 ปี โรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย ด้านขวารูปตราสัญลักษณ์ มีเลขบอกราคาว่า “20” ด้านซ้ายมีคำว่า “บาท” ภายในวงขอบเหรียญเบื้องบนมีข้อความว่า “ครบ 100 ปี โรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๓” เบื้องล่างมีข้อความว่า “ประเทศไทย” โดยมีลายดอกประจำยามคั่นระหว่างข้อความเบื้องบนกับเบื้องล่างทั้งสองข้าง

นอกจากนี้ยังได้จำหน่ายเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก120ปี กรมบัญชีกลาง เพื่อเฉลิมพระเกียรติและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ผู้ทรงตราพระราชบัญญัติพระธรรมนูญหน้าที่ราชการกำหนดให้กรมสารบาญชีทำหน้าที่จ่ายเงินแผ่นดินและถือสารบาญชีพระราชทรัพย์ทั้งสิ้น และเพื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่ภาพลักษณ์ของหน่วยงานซึ่งมีหน้าที่การควบคุมการใช้จ่ายเงินของแผ่นดิน

จัดทำเป็นเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกโลหะสองสี (สีขาวและสีทอง) ชนิดราคา 10 บาท ลวดลาย ด้านหน้า กลางเหรียญมีพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงผินพระพักตร์ทางเบื้องขวาทั้งสองพระองค์ทรงฉลองพระองค์ชุดสากล ภายในวงขอบเหรียญด้านขวามีข้อความว่า “รัชกาลที่ 5”ด้านซ้ายมีข้อความว่า “รัชกาลที่ 9 ”  ด้านหลัง กลางเหรียญมีรูปเครื่องหมายของกรมบัญชีกลาง ภายในวงขอบเหรียญเบื้องบนมีข้อความว่า “ครบ 120 ปี กรมบัญชีกลาง  7 ตุลาคม 2553 ” เบื้องล่างมีข้อความว่า “ประเทศไทย” และข้อความบอกราคาว่า “10 บาท” ตามลำดับ โดยมีจุดกลมคั่นระหว่างข้อความเบื้องบนกับเบื้องล่างทั้งสองข้าง ทั้งนี้  มีกำหนดเปิดจ่ายแลกตั้งแต่วันที่ 18 พฤษภาคม 2554  เป็นต้นไป