ธ.กรุงเทพพร้อมใช้สาขาญี่ปุ่นเป็นศูนย์ช่วยคนไทย

วันที่ 13 มี.ค. 2554 เวลา 16:29 น.
ธนาคารกรุงเทพ พร้อมใช้สำนักงานและเจ้าหน้าที่คนไทยในสาขาโตเกียว-โอซากา เป็นศูนย์กลางให้ความช่วยเหลือคนไทย

นายไชยฤทธิ์ อนุชิตวรวงศ์ ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ กล่าวว่า ธนาคารได้เตรียมพร้อมใช้สำนักงานและเจ้าหน้าที่คนไทยที่ประจำอยู่ในสาขาโตเกียว และสาขาโอซากา ของธนาคารกรุงเทพในประเทศญี่ปุ่น เป็นอีกหนึ่งศูนย์กลางในการให้ความช่วยเหลือคนไทยในญี่ปุ่นที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวและสึนามิ ทุกรูปแบบที่สามารถดำเนินการได้

ทั้งนี้ธนาคารจะให้บริการทั้งอำนวยความสะดวกทางด้านการเงิน การให้ข้อมูลคำแนะนำ การติดต่อประสานงานกับหน่วยงานและองค์กรที่เกี่ยวข้องทั้งของญี่ปุ่นและไทย ตลอดจนการติดต่อสื่อสารกับญาติพี่น้องในประเทศไทย

สำหรับธนาคารกรุงเทพในประเทศญี่ปุ่น มีนายทวี พวงเกตุแก้ว ผู้จัดการทั่วไป และผู้จัดการสาขาโตเกียว ตั้งอยู่อาคารธนาคารกรุงเทพ เลขที่ 8-10, Nichi-Shimbashi, 2-Chome, Minato-ku, Tokyo 105-0003 โทรศัพท์ (81-3) 3503-3333 และนายวรท สามโกเศศ ผู้จัดการสาขาโอซากา ตั้งอยู่อาคารธนาคารกรุงเทพ เลขที่ 9-16, Kyutaromachi, 1-Chome, Chuo-ku, Osaka 541 โทรศัพท์ (81-6) 6263-7100 หรือ สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่บริการบัวหลวงโฟน โทร.1333