ครม.ไฟเขียวขสมก.กู้ 2.16 พันล้าน

วันที่ 02 ก.พ. 2553 เวลา 15:49 น.
ครม.อนุมัติ ขสมก.กู้เงิน2,164 ล้านบาท  เพื่อชำระค่าดอกเบี้ย


นายศุภชัย ใจสมุทร รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอนุมัติให้องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ(ขสมก.) กู้เงินเพื่อนำไปชำระค่าดอกเบี้ยที่ครบกำหนดในปีงบประมาณ 53 จำนวน 2,164 ล้านบาท โดยให้กระทรวงการคลังค้ำประกัน เงินกู้ พร้อมกำหนดวิธีการกู้เงิน เงื่อนไขและรายละเอียดต่างๆ

ทั้งนี้ ขสมก.ประมาณการว่าในปีงบประมาณ 53 จะมีเงินสดขาดมือ 11,294 ล้านบาท ประมาณการเงินสดรับ 9,172 ล้านบาท และเงินสดจ่าย 20,467 ล้านบาท เพื่อให้ ขสมก.สามารถบริหารกิจการได้เพียงพอ โดยมีเงินสดรายงวด 376 ล้านบาท ขสมก.จึงต้องกู้เงินชำระหนี้ที่ถึงกำหนดจำนวน 7,452 ล้านบาท เพื่อชำระคืนต้นเงินกู้ 5,287 ล้านบาท และดอกเบี้ย 2,164 ล้านบาท

ปัจจุบัน ขสมก.ค้างชำระค่าใช้จ่าย 4,218 ล้านบาท ประกอบด้วย กองทุนบำเหน็จพนักงาน 243 ล้านบาท, ค่าน้ำมัน 2,817 ล้านบาท และค่าเหมาซ่อม 1,157 ล้านบาท