หนี้สาธารณะลด 1.9 หมื่นล้าน

วันที่ 08 มี.ค. 2554 เวลา 16:32 น.
คลัง เผย ยอดหนี้สาธารณะคงค้าง ณ 31 ม.ค. ลดลง  1.9 หมื่นล้าน

นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) เปิดเผยว่า ยอดหนี้สาธารณะคงค้าง ณ วันที่ 31 ม.ค. 2554 มีจำนวน 4.26 ล้านล้านบาท หรือคิดเป็น 41.94% ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (จีดีพี) เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนก่อนหน้าหนี้สาธารณะลดลงสุทธิ 1.91 หมื่นล้านบาท

ทั้งนี้ หนี้ที่รัฐบาลกู้โดยตรง ลดลง 1.79 หมื่นล้านบาท และหนี้รัฐวิสาหกิจที่เป็นสถาบันการเงิน (รัฐบาลค้ำประกัน) ลดลง 6,015 ล้านบาท ส่วนหนี้รัฐวิสาหกิจที่ไม่เป็นสถาบันการเงิน เพิ่มขึ้น 4,858 ล้านบาท และหนี้กองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ   เพิ่มขึ้น 5 แสนบาท ส่วนหน่วยงานอื่นของรัฐนั้นไม่มีหนี้คงค้าง