“โฆสิต” ย้ำเงินฝากแข่งดุถึงสิ้นปี

  • วันที่ 16 ก.พ. 2554 เวลา 16:14 น.

ประธานกรรมการบริหาร แบงก์บัวหลวง ชี้ ปี 54 เงินฝากแข่งดุถึงสิ้นปี

นาย โฆสิต ปั้นเปี่ยมรัษฎ์  ประธานกรรมการบริหาร ธนาคารกรุงเทพ กล่าวว่า สินเชื่อไม่ใช่ประเด็นในปีนี้ แต่ประเด็นอยู่ที่เงินฝาก โดยจะเห็นการแข่งขันเงินฝากจนถึงสิ้นปี เนื่องจากเศรษฐกิจปีนี้น่าจะเติบโตได้ 4-5% จะทำให้สินเชื่อเติบโตได้ตามแผนที่วางไว้ ซึ่งหากสินเชื่อเติบโต เงินฝากก็ต้องเป็นประเด็น ขณะนี้จึงเห็นธนาคารพาณิชย์เริ่มออกเงินฝาก และจะเข้มข้นขึ้น

นายโฆสิต กล่าวว่า หากดอกเบี้ยเงินฝากปรับขึ้น ไม่นานก็จะเห็นในฟากดอกเบี้ยเงินกู้ เมื่อต้นทุนสูง ธนาคารก็ต้องเข้าไปดูแล และผลักต้นทุนไปด้านสินเชื่อ เงินฝากก็จะเพิ่มภาระให้เงินกู้ค่อย ๆ ขยับ แต่เงินกู้จะขยับเมื่อไรนั้น ขึ้นอยู่กับต้นทุนของแต่ละธนาคาร

 

ข่าวอื่นๆ

ข่าวอื่นๆ