"กสิกรไทย" อัดแคมเปญช่วยผู้ส่งออกได้เงิน

  • วันที่ 16 ก.พ. 2554 เวลา 14:18 น.

"กสิกรไทย" ออกผลิตภัณฑ์ยืนยันการชำระเงินให้ผู้ส่งออก หลังวิกฤตการเงินสหรัฐฯ ส่งผลกระทบต่อตลาดส่งออกหลักของไทย ซึ่งจากเดิมเคยมีสัดส่วนสูงถึง 60% เนื่องจากความต้องการสินค้าลดลง จึงออผู้ส่งออก     นายทรงพล ชีวะปัญญาโรจน์ รองกรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย  กล่าวว่า ธนาคารได้นำเสนอผลิตภัณฑ์ป้องกันความเสี่ยงด้านการรับชำระเงินจากคู่ค้าในกลุ่มประเทศตลาดใหม่ เพื่อให้ผู้ส่งออกได้สร้างโอกาสทางการค้า และมั่นใจว่า จะได้รับการชำระเงินค่าสินค้าแน่นอน ด้วยการออก 2 บริการใหม่ ได้แก่บริการยืนยันการชำระเงินตามเลตเตอร์ออฟเครดิต (L/C Confirmation) เป็นบริการที่ทางธนาคารกสิกรไทย เพิ่มการยืนยันการชำระเงินเข้าไปใน Export L/C นอกเหนือจากธนาคารผู้เปิด L/C ในต่างประเทศ

ทั้งนี้ธนาคารกสิกรไทยจะยืนยันการชำระเงินค่าสินค้าเต็มจำนวนตาม L / C หากผู้ส่งออกสามารถปฏิบัติตามข้อตกลงใน L/C โดยจะรับประกันการจ่ายเงินแทนธนาคารต่างประเทศผู้เปิด L/C เพื่อช่วยลดความเสี่ยงจากการไม่ได้รับชำระเงินจากธนาคารผู้เปิด L/C บริการรับซื้อลดตามเอกสารสินค้าออกภายใต้เลตเตอร์ออฟเครดิตแบบซื้อขาด เป็นการให้การสนับสนุนทางการเงินประเภทสินเชื่อระยะสั้น ภายหลังการส่งออก ประเภทรับซื้อลดภายใต้ L/C แบบซื้อขาด ระยะเวลาไม่เกิน 180 วัน สำหรับผู้ส่งออกที่ได้รับ L/C ประเภทมีระยะเวลาในการจ่ายชำระเงิน  และได้รับการยืนยันวันครบกำหนดชำระเงินจากธนาคารต่างประเทศผู้เปิด L/C แล้ว ซึ่งเหมาะสำหรับผู้ส่งออกที่ต้องการเงินทุนหมุนเวียนไปใช้ในการดำเนินธุรกิจ เพราะลดภาระลูกหนี้ทางการค้า เนื่องจากการรับซื้อลดจะไม่ใช้วงเงินของผู้ส่งออก แต่จะใช้วงเงินของธนาคารต่างประเทศผู้เปิด L/C แทน  นายทรงพล ยังกล่าวว่า ปีนี้ธนาคารฯ ตั้งเป้าส่วนแบ่งตลาดด้านธุรกิจต่างประเทศไว้ที่ 23 %
    
นายทรงพลกล่าวว่า จากวิกฤตสถาบันการเงินในสหรัฐอเมริกาเมื่อหลายปีที่แล้ว ได้ส่งผลกระทบต่อการส่งสินค้าไปยังตลาดส่งออกหลักของไทย อาทิ สหรัฐอเมริกา ยุโรป และญี่ปุ่น ซึ่งเคยมีสัดส่วนรวมกันกว่า 60% อย่างมาก เนื่องจากความต้องการสินค้าชะลอตัวลง และมีการแข่งขันเรื่องราคาสูง ส่งผลกระทบต่อการขยายตัวของปริมาณการส่งออกและผลกำไรโดยรวมของผู้ส่งออกไทย และหลายรายต่อสูญเสียลูกค้าให้คู่แข่งไป จึงต้องการสนับสนุนผู้ส่งออกที่ต้องการขยายธุรกิจ ด้วยการบุกเบิกและขยายโอกาสทางธุรกิจไปยังกลุ่มประเทศตลาดใหม่ที่มีศักยภาพ ทั้งในทวีปแอฟริกา ยุโรปตะวันออก ตะวันออกกลาง ลาตินอเมริกา และเอเชีย โดยหลายประเทศ ผู้ส่งออกไทยยังไม่คุ้นเคยและไม่มั่นใจเครดิตในการชำระเงินค่าสินค้าของคู่ค้าใหม่
 

ข่าวอื่นๆ

ข่าวอื่นๆ