ไดนาสตี้เซรามิคกำไรพุ่ง 46.86 %

วันที่ 27 ม.ค. 2553 เวลา 10:46 น.
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 52 ชี้ ไดนาสตี้เซรามิคกำไรพุ่งขึ้น 46.86 %

บริษัท ไดนาสตี้เซรามิค (DCC) รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2552 มีกำไรสุทธิ 966.25  ล้านบาท   คิดเป็นกำไรหุ้นละ 2.44 บาท  ขยายตัวถึง 46.86 % เทียบกับปี 2551 ที่มีกำไรสุทธิ 664.32 ล้านบาท หรือกำไรหุ้นละ1.63 บาท

ทั้งนี้ สาเหตุที่มีกำไรเติบโตมาก เนื่องจากในปี2552 มียอดขายสินค้า 5,884 ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันปีก่อน 794 ล้านบาทหรือ 16% ต้นทุนการผลิตก็ลดลงจากปีก่อน จากราคาพลังงานปรับตัวลดลงจากปีก่อน  27 % และผลจากการใช้กำลังการ
ผลิตเต็ม 100% ทำให้มีอัตรากำไรขั้นต้น เพิ่มจาก  38.6% ในปี 2551 เป็น 42.5% ในปี 2552

รวมทั้งมีกำไรจากการขายสินทรัพย์ถาวร (อาคารส่วนที่เป็นของบริษัทย่อย) จำนวน 14 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายในการขายเพิ่มจากปีก่อน 1% จากราคาน้ำมันดีเซลซึ่งเป็นต้นทุนค่าขนส่งปรับตัวลดลงกว่าปีก่อน 21% แต่ปริมาณการขนส่งเพิ่มขึ้น ค่าใช้จ่ายในการบริหารเพิ่มขึ้นจากปีก่อน 22% จากการตั้งสำรองหนี้สูญเพิ่มขึ้นตามยอดขายที่เพิ่มขึ้น ต้นทุนทางการเงินลดลง  81% จากปีก่อน เพราะใช้คืนหนี้เงินกู้ยืมระยะสั้นและระยะยาวหมด จึงไม่มีหนี้สินคงเหลือ