สหภาพ ขสมก.เข้าพบ สุชาติ พรุ่งนี้

วันที่ 26 ม.ค. 2553 เวลา 15:51 น.
 สหภาพ ขสมก.เตรียมพบ รมช.คมนาคม คนใหม่ สอบถามนโยบายการบริหารจัดการองค์กร พรุ่งนี้

 นายวีระพงษ์ วงแหวน รองประธานสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ( ขสมก.) กล่าวว่า ในวันที่ 27 ม.ค.53 จะเข้าพบนายสุชาติ โชคชัยวัฒนากร รมช.คมนาคมคนใหม่ เพื่อสอบถามเกี่ยวกับนโยบายการดำเนินงานว่าจะเป็นไปตามนโยบายของนายประจักษ์ แกล้วกล้าหาญ อดีตรมช. คมนาคม หรือไม่

นอกจากนี้ จะสอบถามรูปแบบการทำงานในโครงการจัดหารถโดยสารปรับอากาศใช้ก๊าซธรรมชาติ(NGV)จำนวน 4,000 คัน วิธีการจัดการเกี่ยวกับพนักงานขสมก.ที่มีอยู่ทั้งหมดระหว่างที่จะดำเนินการตามโครงการเช่ารถเมล์เอ็นจีวี 4,000 คัน  รวมทั้งขอให้เร่งรัดการซ่อมแซมรถเมล์ที่มีการหมุนเวียนใช้งานอยู่ในปัจจุบันให้รวดเร็วยิ่งขึ้น ฯลฯ   

 ขณะเดียวกันจะสอบถามถึงรายละเอียดเกี่ยวกับการเออรี่พนักงานขสมก. เนื่องจากมติครม.ที่ผ่านมาระบุไม่ให้รัฐวิสาหกิจรับพนักงานเพิ่ม เรื่องนี้ทางสหภาพฯ ขอท้วงติงและต้องการให้มีข้อยกเว้นสำหรับพนักงานของขสมก. โดยเฉพาะในตำแหน่งที่มีความจำเป็นเร่งด่วน และต้องการทราบแผนการดำเนินงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการพนักงาขสมก.ที่ชัดเจน เพราะปัจจุบันขสมก.ขาดพนักงานซ่อมแซมรถ หากเป็นไปได้ น่าจะปรับเปลี่ยนวิธีการในการจัดการคน หากพบว่าพนักงานคนใดมีความสามารถในการซ่อมแซมรถได้ก็ควรส่งเสริมให้มีการอบรมและนำมาใช้งานในด้านอื่นๆ ต่อไป