ซีไอเอ็มบีเผยแผนปี54ตั้งเป้าสินเชื่อโต20%

  • วันที่ 31 ม.ค. 2554 เวลา 20:33 น.

ซีไอเอ็มบีเผยแผนธุรกิจปี2554 เน้นผลิตภัณฑ์การเงิน-บริการหลากหลายจับกลุ่มลูกค้าใหม่ ตั้งเป้ายอดสินเชื่อโตกว่า 20%

นายสุภัค ศิวะรักษ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) นำคณะผู้บริหารของธนาคาร แถลงถึงทิศทางและแผนธุรกิจของธนาคารในปี 2554 ว่า     ธนาคารจะเพิ่มความแข็งแกร่งด้านช่องทางการขายและกระตุ้นการสร้างยอดขาย ควบคู่ไปกับการขยายฐานลูกค้าใหม่และรักษาลูกเก่าด้วยผลิตภัณฑ์ทางการเงินและบริการที่สอดคล้องกับความต้องการลูกค้า ผ่านกลุ่มทางการเงินซีไอเอ็มบีไทยและกลุ่มทางการเงิน CIMB มาเลเซีย ที่เป็นธนาคารพาณิชย์ชั้นนำของภูมิภาคอาเซียน    อีกทั้ง ธนาคารจะเพิ่มความร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจ ในธุรกิจการขายประกันผ่านธนาคาร (แบงก์แอสชัวรันส์) และผลิตภัณฑ์กองทุนรวม    ซึ่งในปีนี้ธนาคารจะใช้

ทั้งนี้   ในปี 2554 นี้ ธนาคารได้กำหนดเป้าหมายทางธุรกิจของธนาคาร ซึ่งประกอบด้วย อัตราการเติบโตของสินเชื่อกว่า 20% เปรียบเทียบกับปี 2553 ที่มีอัตราเติบโต 9.1%   (หากรวมบริษัท STAMC สินเชื่อในปี 2553 เติบโต 13.5%)    โดย สิ้นปี 2553 ธนาคารมียอดสินเชื่อคงค้าง 9.38 หมื่นล้านบาท อัตราเติบโตของเงินฝาก (รวมตั๋วแลกเงิน)กว่า 10% ใกล้เคียงกับปี 2553 ที่มีอัตราเติบโต 11% โดย ณ สิ้นปี 2553 ธนาคารมียอดเงินฝากคงค้าง 1.09 แสนล้านบาท

ขณะเดียวกันธนาคารยังคงนโยบายบริหารความเสี่ยงที่เข้มงวด โดยจะควบคุมคุณภาพของสินทรัพย์ให้สัดส่วนหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ต่ำกว่า 4%   ธนาคารยังได้ตั้งเป้าการเติบโตของรายได้ดอกเบี้ยไม่น้อยกว่า 15%   อัตราเติบโตของรายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ยไม่น้อยกว่า 30%  อัตราผลตอบแทนต่อส่วนผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 8% และอัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ไม่น้อยกว่า   0.5%

นอกจากนี้ ธนาคารตั้งเป้าหมายในการเพิ่ม  อัตราส่วนรายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผลสุทธิต่อสินทรัพย์เฉลี่ย (NIM) เป็น 3.7 - 4.2%  ซึ่งสะท้อนการบริหารเงินทุนที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นและวินัยในการบริหารพอร์ตเงินกู้ ขณะที่รายได้ที่ไม่ใช่ดอกเบี้ยจะขยายตัวกว่า  30%   ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์ของธนาคารที่จะเพิ่มแหล่งที่มาของรายได้และลดการพึ่งพิงรายได้จากดอกเบี้ย

ข่าวอื่นๆ

ข่าวอื่นๆ