สรรพากรแนะเสียภาษีผ่านเน็ต

  • วันที่ 25 ม.ค. 2554 เวลา 18:24 น.

อธิบดีกรมสรรพากรแนะประชาชนเสียภาษีผ่านระบบอินเตอร์เน็ตจะทำให้ได้รับเงินคืนเร็วขึ้น 

นายสาธิต รังคสิริ อธิบดีกรมสรรพากร เปิดเผยว่า ในระหว่างวันที่ 1-31 มีนาคมนี้เป็นช่วงของการยื่นแบบการเสียภาษีบุคคลธรรมดา ทางกรมสรรพากรอยากให้ประชาชนที่ขึ้นทะเบียน หรือขอคืนเงินในส่วนของภาษีหัก ณ ที่จ่าย ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต เพราะจะทำให้การรับเงินคืน รวมถึงการขึ้นทะเบียน มีความรวดเร็วมากยิ่งขึ้น ผู้ขอเงินอาจได้รับเงินคืนทันทีใน 15 วัน

ทั้งนี้ ภาษีที่มีการจัดเก็บอยู่ในปัจจุบัน ทางกรมสรรพากรจะมีการรวบรวมภาษีบางประเภท ให้สามารถจ่ายรวมกันได้เพื่อป้องกันเหตุการณ์ตกหล่น อาทิ ภาษีในการซื้อขาย หรือโอนอสังหาริมทรัพย์ ที่มีอยู่หลายประเภท เพื่อให้เกิดความสะดวกมากขึ้น

ข่าวอื่นๆ

ข่าวอื่นๆ