เปิดบัญชีเงินฝากไอแบงก์แถมเอทีเอ็มฟรี

  • วันที่ 25 ม.ค. 2554 เวลา 15:03 น.

ibank สมนาคุณลูกค้า เปิดบัญชีเงินฝากวันนี้ รับบัตร ATM ฟรี

รายงานข่าวจากธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย หรือ ไอแบงก์ แจ้งว่า ธนาคารยกเว้นการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการออกบัตร และค่าธรรมเนียมรายปีในปีแรก ในการทำบัตร ATM เงิน สำหรับลูกค้าที่เปิดบัญชีเงินฝากกับธนาคาร ตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2554  เพื่อเพิ่มความสะดวกและคล่องตัวให้กับลูกค้าเงินฝากของธนาคาร

ทั้งนี้ ตามปกติ ธนาคารเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการออกบัตรและค่าธรรมเนียมรายปีในปีแรก สำหรับบัตร ATM  เงิน จำนวน 150 บาท

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย รัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงการคลัง  ให้บริการลูกค้าทุกศาสนา  สำหรับลูกค้าที่สนใจผลิตภัณฑ์สินเชื่อและเงินฝากของธนาคาร  สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.ibank.co.th  และโทร. 0-2650-6999 หรือสาขาของธนาคารทั่วประเทศ  

ข่าวอื่นๆ

ข่าวอื่นๆ