ไทยพลาสติกฯกำไรทรงตัว ปันผล90สตางค์

วันที่ 25 ม.ค. 2554 เวลา 14:28 น.
ไทยพลาสติก ฯ โชว์ปี 2553 มีกำไรสุทธิ 1,866 ล้านบาท ทรงตัวจากปีก่อน ปันผลหุ้นละ 90 สตางค์

บริษัท ไทยพลาสติกและเคมีภัณฑ์ ( TPC ) รายงานผลประกอบการปี 2553 ก่อนตรวจสอบ   มีกำไรสุทธิ 1,865.81 ล้านบาท ลดลงเล็กน้อย 430,000 บาท หรือ  0.023 %  กำไรต่อหุ้น 2.13 บาท เทียบงวดเดียวกันปีก่อน กำไรสุทธิ 1,866.24 ล้านบาท  กำไรต่อหุ้น 2.13 บาท

บริษัทฯ ชี้แจงว่า รายได้จากการขายและ การให้บริการรวม 29,229 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 4,607 ล้านบาท หรือ 19 % จากปริมาณขายและราคาขายที่เพิ่มขึ้น โดยเป็นกำไรสุทธิ 1,866 ล้านบาท ซึ่งเท่ากับปีที่ผ่านมา ส่วนกำไรจากการดำเนินงานที่ลดลงเล็กน้อย เกิดจากการแข็งค่าของเงินบาท

นอกจากนี้ บริษัทประกาศจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสด สำหรับผลดำเนินงานตั้งแต่ 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2554  หุ้นละ 0.90 บาท กำหนดจ่ายวันที่ 27 เม.ย. 2554