นายกฯแจงคืนงบกลางปีช่วยคนชรา-พิการ

วันที่ 23 ม.ค. 2554 เวลา 10:00 น.
นายกฯแจงคืนงบกลางปี 8.4หมื่นล้านถือเป็นความรับผิดชอบของรัฐบาลเพื่อรักษาวินัยการคลังเล็งให้องค์กรปกครองท้องถิ่นไปจัดสรรเพื่อคนชรา-พิการ     นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี กล่าวในรายการเชื่อมั่นประเทศไทยกับนายกฯอภิสิทธิ์ โดยยืนยันว่ารัฐบาลเร่งดำเนินการตามนโยบายที่วางไว้อย่างเต็มที่ เช่นการดึงแรงงานอกระบบเข้าสู่ระบบประกันสังคง การปราบปรามยาเสพติด ทุกสัปดาห์จากนี้อย่างน้อย 2 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ จะเชิญผู้เกี่ยวข้องกับงานปฏิรูปทั้งหลายมาประชุม เพื่อติดตามความคืบหน้าและเร่งรัดให้เห็นผลเป็นรูปธรรม

อีกเรื่องในสัปดาห์ที่ผ่านมาคือการจัดทำงบประมาณกลางปีเพิ่มเติม เพราะไตรมาสแรกการจัดเก็บรายได้เกินเป้า คำนวณคร่าวๆว่าจะเก็บได้เกินถึง 120,000 ล้านบาท ซึ่งมากพอสมควร จึงจะทำงบกลางปีเพื่อดูแลวินัยการเงิน รายการใหญ่คืองบประมาณชดใช้เงินคงคลัง โดยในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจนั้นทำงบขาดดุล นำเงินออกมาใช้ จึงต้องชดใช้ โดย 84,000 ล้านบาทที่เกินมานั้นจะนำส่งคืน เพื่อปีงบประมาณหน้า 2555 ที่จะเริ่มต้นเดือนตุลาคม 2554 รัฐบาลชุดต่อไปจะได้หมดภาระที่ต้องเงินชดใช้เงินคงคลัง ถือเป็นความรับผิดชอบของรัฐบาลนี้ ชี้ให้เห็นว่าการทำงานของรัฐบาลช่วง 2 ปีที่ผ่านมา ที่ต้องใช้งบประมาณขาดดุล สามารถทำเศรษฐกิจให้ขยายตัวและมั่นคงได้
         
นายกรัฐมนตรีกล่าวด้วยว่า งบประมาณกลางปีจะมีการส่งเงินให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งมีการขึ้นทะเบียนคนชราและคนพิการเกินจากเป้าที่ตั้งไว้ และในปีงบประมาณ 2555 ก็จะถอดงบส่วนนี้ออกจากงบท้องถิ่น เพราะเป็นส่วนที่ต้องทำตามนโยบายรัฐบาล โดยจะจัดงบให้เพิ่มเติม ทั้งนี้ในปีงบประมาณ 2555 ชัดเจนว่าจะปรับลดการขาดดุลงบประมาณ เพื่อให้เข้าสู่สมดุลใน 4 ปีข้างหน้า หลังจากได้กอบกู้เศรษฐกิจที่ผ่านมา และรักษาวินัยการเงินการคลัง