ทีดีอาร์ไอแนะเร่งปฏิรูปภาษีเก็บเงินคนรวยเพิ่ม

  • วันที่ 20 ม.ค. 2554 เวลา 20:00 น.

ทีดีอาร์ไอชี้คนรวย 1.6 ล้านครอบครัวในเมืองไทยยังเสียภาษีไม่เต็มที่ แนะรัฐยกเครื่องระบบลดหย่อน-ยกเว้น พร้อมเก็บภาษีที่ดิน-สิ่งปลูกสร้างให้ครอบคลุมที่อยู่อาศัย

นายนิพนธ์ พัวพงศกร ประธานสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ) กล่าวระหว่างการสัมมนาของสถาบันพระปกเกล้าในหัวข้อ ยุทธศาสตร์ประเทศไทยในมิติการเมืองและสังคม และการบริหารระบบราชการ โดยระบุว่า ต้นเหตุความเหลื่อมล้ำของสังคมไทยคือการผูกขาดระบบธุรกิจ กฎหมายการแข่งขันทางการค้ายังไม่สามารถบังคับใช้ได้จริง ขณะที่รัฐวิสาหกิจยังผูกขาดแต่ก็กลับบริการได้ไม่ดี

นอกจากนี้ยังมีอำนาจเหนือตลาดของตลาดหลักทรัพย์ ทำให้มีการปั่นหุ้นมาสร้างความร่ำรวยให้บางคน ประชาชนธรรมดาไม่สามารถใช้ตลาดหลักทรัพย์เป็นแหล่งออมเงิน และสุดท้ายก็ต้องฝากธนาคารอย่างเดียว สุดท้ายเงินก็ติดลบ นอกจากนี้รัฐบาลยังชอบแทรกแซงตลาด

ด้าน นายสมชัย จิตสุชน นักวิชาการจากทีดีอาร์ไอ กล่าวว่า ระบบภาษีปัจจุบันยังไม่มีความเป็นธรรมและไม่ส่งเสริมการแข่งขันของประเทศ เนื่องจากเก็บภาษีได้ต่ำกว่าศักยภาพของประเทศ โดยเก็บได้เพียง 17% ของจีดีพี ทั้งที่จริงควรเก็บได้ในสัดส่วน 20% จีดีพี หรือ ประมาณ 3 แสนล้านบาท

"ปัจจุบันมีคนรวยในเมืองไทยที่เสียภาษีไม่เต็มที่ประมาณ 1.6ล้านครอบครัว ดังนั้นต้องมีการขยายฐานภาษีรายได้บุคคลธรรมดาให้เสมอภาค และควรเก็บตามความสามารถในการจ่ายจริง ควรมีการยกเครื่องเรื่องค่าลดหย่อน แต่ไม่จำเป็นต้องปรับอัตราภาษี เพราะโครงสร้างภาษีมีการยกเว้นกลุ่มอาชีพหรือภาคเศรษฐกิจ"นายสมชัยกล่าว

นอกจากนี้การเก็บภาษีทรัพย์สินในปัจจุบันยังมีการเก็บไม่มาก ดังนั้นควรเร่งเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง โดยหากไม่ยกเว้นที่อยู่อาศัยก็จะเก็บภาษีได้ประมาณ 1.3 แสนล้านบาท แต่หากยกเว้นจะได้ประมาณ 1 แสนล้านบาท ต้องยอมรับว่าเป็นภาระสำหรับคนมีทรัพย์สิน แต่ที่ผ่านมาก็เสียน้อยมาก ขนาดยกเว้นภาษีที่อยู่อาศัย ยอดรายได้ที่เก็บก็ยังไม่ลดมากนัก

ข่าวอื่นๆ