ธอส. ร่วมพิธีเปิดอาคาร “บ้านแสงจันท์” จ.จันทบุรี

วันที่ 23 มิ.ย. 2565 เวลา 18:02 น.
ธอส. ร่วมพิธีเปิดอาคาร “บ้านแสงจันท์” จ.จันทบุรี
ธอส. ร่วมพิธีเปิดอาคาร “บ้านแสงจันท์” จ.จันทบุรี โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ เกษม วัฒนชัย องคมนตรี

นางสุดจิตตรา คำดี ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานสื่อสารและภาพลักษณ์องค์กร ธนาคารอาคารสงเคราะห์(ธอส.) และคุณกรุณา เหมือนเตย ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานบริหารทรัพยากรบุคคล ธอส. เป็นผู้แทนธนาคารเข้าร่วมพิธีเปิดอาคาร “บ้านแสงจันท์” โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ เกษม วัฒนชัย องคมนตรี เป็นประธานในพิธี โดยมี นายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ให้การต้อนรับ ซึ่งโรงพยาบาลพระปกเกล้า ได้จัดทำโครงการดังกล่าวขึ้นสำหรับเป็นที่พักพิงให้แก่ผู้ป่วยและญาติผู้ยากไร้ เพื่อเพิ่มโอกาสให้ผู้ป่วยได้เข้าถึงการรักษาอย่างต่อเนื่อง และช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายด้านที่พักระหว่างการรักษาและเดินทาง รวมทั้งเพิ่มคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยและญาติที่มีภูมิลำเนาห่างไกล เมื่อต้องเดินทางมารักษาที่โรงพยาบาลพระปกเกล้า โดยธนาคารได้ร่วมสนับสนุนงบประมาณการจัดสร้างอาคารบ้านแสงจันท์ ซึ่งเป็นอาคาร 2 ชั้น แบ่งเป็นห้องรวมชาย 8 ห้อง ห้องรวมหญิง 8 ห้อง และห้องครอบครัวญาติผู้ป่วย จำนวน 9 ห้อง สามารถรองรับผู้ป่วยและญาติได้เป็นจำนวนรวม 180 คน

นอกจากนี้ ธนาคารยังได้มอบกระเป๋าผ้าลดโลกร้อน จำนวน 300 ใบ และหมอนช้างบีบมือ จำนวน 120 ใบ ที่ผู้ปฏิบัติงานจิตอาสาของธนาคารจัดทำขึ้น เพื่อนำไปแจกจ่ายให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ และผู้ป่วยรวมถึงประชาชนที่มารอรับบริการที่โรงพยาบาลอีกด้วย ทั้งนี้ พิธีดังกล่าวจัดขึ้น ณ อาคารบ้านแสงจันทร์ อ.เมืองจันบุรี จ.จันทบุรี เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2565