คลังพิจารณาขยายเวลาการลดภาษีดีเซลลิตรละ 5 บาท ต่อได้หรือไม่

วันที่ 20 มิ.ย. 2565 เวลา 07:55 น.
คลังพิจารณาขยายเวลาการลดภาษีดีเซลลิตรละ 5 บาท ต่อได้หรือไม่
คลังแจง คลังพิจารณาขยายเวลาการลดภาษีดีเซลลิตรละ 5 บาท ต่อได้หรือไม่ หลังการเก็บรายได้รัฐบาลยังเกิน 4.5 หมื่นล้านบาท

นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ปลัดกระทรวงการคลัง กล่าวว่า การลดภาษีสรรพสามิตน้ำมันดีเซลลิตรละ 5 บาท เป็นเวลา 2 เดือน สิ้นสุดวันที่ 20 ก.ค. 2565 กระทรวงคลังจะร่วมกับฝ่ายนโยบายพิจารณาว่า ต้องขยายเวลาต่อไปเพื่อพยุงราคาน้ำมันดีเซลที่แพงขึ้นอย่างต่อเนื่องหรือไม่ ซึ่งจะต้องดูเรื่องฐานะการคลัง

ทั้งนี้ การจัดเก็บรายได้รัฐบาลในช่วง 7 เดือน ของปีงบประมาณ 2565 (ต.ค.64-เม.ย.65) ยังเกินกว่าเป้าหมาย 4.5 หมื่นล้านบาท โดยแการจัดเก็บรายได้ในส่วนที่เหลือของปีงบประมาณ 2565 ก็ยังอยู่ในเกณฑ์ดี

ดังนั้นก็ต้องพิจารณาในส่วนนี้ว่าหากมีการลดภาษีดังกล่าวเพิ่มอีก จะส่งผลให้รายได้หายไปเท่าไหร่ โดยทั้งหมดขึ้นอยู่กับฝ่ายนโยบายที่ต้องพิจารณาตัดสินใจ

ทั้งนี้ การจัดเก็บรายได้ของรัฐบาลในช่วง 7 เดือนของปีงบประมาณ 2565 ยังสูงกว่าเป้าหมายถึง 4.5 หมื่นล้านบาท ได้รวมการสูญการลดภาษีสรรพสามิตดีเซลลิตรละ 5 บาท เป็นเวลา 2 เดือน ซึ่งจะทำให้รายได้หายไปเดือนละ 1 หมื่นล้านบาท ซึ่งการจัดเก็บรายได้ของรัฐบาลในปีงบประมาณ 2565 ตั้งเป้าหมายไว้ 2.4 ล้านล้านบาท เป็นงบประมาณแบบขาดดุลที่ต้องกู้ชดเชยอีก 7 แสนล้านบาท เพื่อให้ได้ตามงบประมาณรายจ่ายที่ตั้งไว้ 3.1 ล้านล้านบาท