posttoday

ด่วน!!! หนี้ประเทศไทยรัฐบาลบิ๊กตู่ทะลุ 10 ล้านล้านบาท แล้ว

19 มิถุนายน 2565

ด่วน!!! หนี้ประเทศไทยรัฐบาลบิ๊กตู่ทะลุ 10 ล้านล้านบาท แล้ว เกิน 60% ของจีดีพี

กระทรวงการคลัง รายงานสถานะหนี้สาธารณะของประเทศไทย ณ 30 เม.ย. 2565 มีหนี้จำนวน 10,046,605 ล้านบาท คิดเป็น 60.81% ของจีดีพี เทียบกับเดือนก่อนหน้า หนี้สาธารณะเพิ่มขึ้น 8 หมื่นล้านบาท โดยส่วนหนี้สาธารณเดือนก่อนหน้าอยู่ 9,951,962 ล้านบาท หรือ 60.58% ของจีดีพี

ทั้งนี้หนี้่สาธารณะ 7 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2565 (ต.ค.2564-เม.ย. 2565) มีการกู้ชดเชยการขาดดุลงบประมาณ และการบริหารหนี้ ถึง 6,064,075 ล้านบาท

นอกจากนี้ในส่วนของการกู้เงิน ภายใต้ พ.ร.ก. COVID-19 พ.ศ. 2563 อยู่ที่ 873,171 ล้านบาท จากกรอบที่ให้กู้ได้ 1 ล้านล้านบาท ขณะที่ เงินกู้ภายใต้ พ.ร.ก. COVID-19 เพิ่มเติม พ.ศ. 2564 กู้ไปแล้ว 398,166 ล้านบาท ใกล้เต็มวงเงิน 5 แสนล้านบาท โดยการกู้เงินจะต้องกู้ภายในสิ้นปีงบประมาณ 2565

ด่วน!!! หนี้ประเทศไทยรัฐบาลบิ๊กตู่ทะลุ 10 ล้านล้านบาท แล้ว

ก่อนหน้านี้ นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รมว.คลัง เปิดเผยว่า จากการคาดการณ์หากไม่มีการออกกฎหมายก่อหนี้เพิ่ม หนี้สาธารณะไทยสิ้นปีงบประมาณ 2565 จะอยู่ที่ประมาณ 62% ของจีดีพี แม้ว่ายังมีช่องการกู้ได้อีกประมาณ 8% ตามกรอบที่ขยายเพดานการก่อหนี้เป็น 70% แต่การก่อหนี้ก็ต้องไปใช้เพื่อทำให้เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจให้มากที่สุด