กองทุนน้ำมันหืดจับ "ออมสิน" ยันปล่อยกู้ไม่ได้ เหตุไม่ใช่นิติบุคคล

วันที่ 23 พ.ค. 2565 เวลา 13:57 น.
กองทุนน้ำมันหืดจับ "ออมสิน" ยันปล่อยกู้ไม่ได้ เหตุไม่ใช่นิติบุคคล
กองทุนน้ำมันหืดจับแก้ปัญหาสภาพคล่องขาดมือไม่ตก ธนาคารออมสินแจงปล่อยกู้ให้ไม่ได้ เพราะไม่ใช่นิติบุคคล และมีความเสี่ยงการชำระหนี้คืน

นายประภาศ คงเอียด อธิบดีกรมธนารักษ์ ในฐานะประธานกรรมการธนาคารออมสิน กล่าวว่า ขณะนี้กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงยังไม่เคยมีการยื่นเรื่องขอกู้เงินเพื่อเสริมสภาพคล่องจากธนาคารออมสินอย่างเป็นทางการเลย จึงยังบอกไม่ได้ว่าธนาคารออมสินจะให้กู้ได้หรือไม่ และจะให้กู้เป็นจำนวนเงินเท่าไหร่ จนกว่าจะมีการยื่นเรื่องมาอย่างเป็นทางการ โดยเรื่องนี้จะต้องเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการธนาคาร เพราะเป็นวงเงินจำนวนมาก

อย่างไรก็ตาม ยอมรับว่ามีการพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวอย่างไม่เป็นทางการ โดยเบื้องต้นพบว่ามีปัญหาในการขอกู้เงิน คือ กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงไม่มีสถานะเป็นนิติบุคคล ซึ่งตามกฎหมายของธนาคารออมสินไม่สามารถให้กู้ได้ ดังนั้นจึงเป็นเรื่องของกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงต้องไปแก้ไขว่าจะดำเนินการอย่างไร เช่น อาจจะให้สำนักงานที่ดูแลกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงเป็นผู้กู้ เพราะมีสถานิเป็นนิติบุคคล หรือหากพิจารณาแล้วว่ายังไม่สามารถดำเนินการได้ ก็อาจต้องให้เป็นหน้าที่ของกระทรวงพลังงาน หรือท้ายที่สุดต้องเป็นคณะรัฐมนตรี (ครม.)

"ยังไม่มีเอกสารอย่างเป็นทางการจากกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง เพื่อขอกู้เงินจากธนาคารออมสินเลย จึงถือว่ากองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงยังไม่เคยขอกู้เงิน และเรื่องนี้ยังบอกไม่ได้ว่าจะต้องส่งเรื่องถึง ครม. ให้พิจารณาเห็นชอบให้ออมสินปล่อยกู้ให้กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงหรือไม่" นายประภาศ กล่าว

นายประภาศ กล่าวอีกว่า การปล่อยกู้ของธนาคารออมสินจะต้องใช้หลักการพิจารณาตามเกณฑ์ของกฎหมาย ที่หากเป็นการปล่อยกู้ให้องค์กรจะต้องมีสถานะเป็นนิติบุคคล ต้องดูเรื่องการบริหารความเสี่ยง ความสามารถในการชำระหนี้ และการปล่อยกู้จะต้องเป็นไปตามเกณฑ์ที่ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) กำหนด หากเป็นไปตามนี้ก็สามารถปล่อยกู้ได้ ซึ่งออมสินจะต้องพิจารณาให้รอบคอบว่าการปล่อยกู้จะต้องไม่ผิดกฎหมาย และไม่ผิดเกณฑ์ของ ธปท. และกฎหมายอื่น ๆ เช่น พระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) วินัยการเงินการคลังภาครัฐ พ.ศ. 2561

สำหรับกรณีที่กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงมีปัญหาสภาพคล่อง ฐานะการเงินติดลบถึง 8 หมื่นกว่าล้านบาท และมีแนวโน้มว่าจะเกิน 1 แสนล้านบาทภายในไม่กี่เดือน ก็ถือเป็นอีกเงื่อนไขหนึ่งที่ธนาคารออมสินจะต้องมาพิจารณาว่ากองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง หรือผู้ที่เป็นตัวแทนในการกู้เงินครั้งนี้จะมีเงินชำระคืนหนี้ให้กับธนาคารออมสินได้หรือไม่

นายประภาศ กล่าวอีกว่า ในส่วนการปล่อยกู้เพื่อเสริมสภาพคล่องให้กับ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) หรือ THAI นั้น เรื่องนี้ก็ยังไม่ได้มีข้อเสนอเข้ามายังธนาคารออมสินเช่นกัน ซึ่งการปล่อยกู้ให้กับการบินไทยนั้น ต้องพิจารณาถึงสถานะของบริษัทที่คลังยังเป็นผู้ถือหุ้นอยู่ แม้ว่าปัจจุบันการบินไทยจะไม่ได้มีสถานะเป็นรัฐวิสาหกิจแล้วก็ตาม ซึ่งอาจจะไม่เป็นไปตามระเบียบของ ธปท. ในการที่ออมสินจะไปปล่อยกู้ให้กับการบินไทย