ศุลกากรจับ "ยา-บุหรี่-พืชเกษตร" หนีภาษี

วันที่ 19 พ.ค. 2565 เวลา 16:05 น.
ศุลกากรจับ "ยา-บุหรี่-พืชเกษตร" หนีภาษี
จับไม่หมด กรมศุลกากรเดินหน้าจับยาเสพติด และ "บุหรี่-พืชผลเกษตร" หนีภาษีนำเข้า

นายชัยยุทธ คำคุณ ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบควบคุมทางศุลกากร ในฐานะโฆษกกรมศุลกากร เปิดเผยว่า กรมศุลกากร มีนโยบายให้การเร่งรัดปราบปรามการลักลอบและหลีกเลี่ยงนำสินค้าเข้ามาในประเทศ ไม่ว่าจะเป็น สินค้าเกษตร น้ำมัน ยาเสพติด IPRs และสินค้าละเมิดอนุสัญญา CITES โดยสืบสวนหาข่าวและออกลาดตระเวนด้วยรถยนต์ ตรวจค้นรถบรรทุก โกดัง แหล่งจำหน่าย สถานที่เก็บรักษาที่เชื่อได้ว่ามีของผิดกฎหมายเก็บซุกซ่อนอยู่

สำหรับการตรวจพบการกระทำความผิดตามกฎหมายศุลกากรประจำเดือนเมษายน 2565 มีจำนวน 1,808 คดี คิดเป็นมูลค่ารวม 275.3 ล้านบาท มีผลงานที่น่าสนใจ ดังนี้

1. ผลการจับกุมยาเสพติด

- เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2565 กองสืบสวนและปราบปรามร่วมกับชุดปฏิบัติการ Airport Interdiction Task Force (AITF) ทำการตรวจพัสดุไปรษณีย์ด่วนพิเศษ ปลายทางต่างประเทศ พบเคตามีน ปริมาณ 2,019 กรัม มูลค่า 2,019,000 บาท

- เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2565 กองสืบสวนและปราบปรามร่วมกับชุดปฏิบัติการ Airport Interdiction Task Force (AITF) ทำการตรวจพัสดุไปรษณีย์ด่วนพิเศษ ปลายทางต่างประเทศ พบเมทแอมเฟตามีน ซุกซ่อนในเก้าอี้สตูล พบเมทแอมเฟตามีน ปริมาณ 1,980 กรัม มูลค่า 1,188,000 บาท

ทั้งนี้ สถิติการตรวจยึดยาเสพติดและวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทในเดือนเมษายน 2565 มีจำนวน 9 คดี มูลค่า 10.02 ล้านบาท

2. ผลการจับกุมบุหรี่

เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2565 กองสืบสวนและปราบปรามและสำนักงานศุลกากรภาคที่ 4 ได้ทำการตรวจค้น โกดัง ซอยสายบัญฑิต ตำบลคลองแห อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา พบบุหรี่ จำนวน 10,111,400 มวน มูลค่า 46,588,500 บาท โดยไม่พบเอกสารผ่านพิธีการศุลกากร

ทั้งนี้ สถิติการจับกุมบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้าในเดือนเมษายน 2565 ได้แก่ 1. บุหรี่ จำนวน 82 คดี มูลค่า 52.9 ล้านบาท 2. บารากู่ บารากู่ไฟฟ้า บุหรี่ไฟฟ้า และอุปกรณ์ จำนวน 37 คดี มูลค่า 205,685 บาท

3. ผลการจับกุมสินค้าเกษตร

เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2565 กองสืบสวนและปราบปราม โดยชุดสืบสวนและปราบปรามเคลื่อนที่เร็ว และด่านศุลกากรสงขลา ได้เข้าตรวจค้นโกดัง ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลาพบสินค้าหอมใหญ่ฮอลแลนด์ บรรจุกระสอบ น้ำหนัก 735 กิโลกรัม หอมแดงพม่า บรรจุกระสอบ น้ำหนัก 8,000 กิโลกรัม และแป้งโรตี น้ำหนัก 2,000 กิโลกรัม มูลค่า 362,050 บาท โดยไม่พบเอกสารหรือหลักฐานการผ่านพิธีการศุลกากรโดยถูกต้อง

ทั้งนี้ สถิติการจับกุมสินค้าเกษตร ในเดือนเมษายน 2565 มีจำนวน 57 คดี มูลค่า 2.4 ล้านบาท