คณะทำงานหวยออนไลน์ เรียกล็อกซเล่ย์ให้ข้อมูลพุธนี้

วันที่ 18 ม.ค. 2553 เวลา 20:50 น.
"เกียรติ สิทธีอมร" เผยวันที่ 20 ม.ค. จะเชิญตัวแทนล็อกซเล่ย์เข้าให้ข้อมูลเพื่อนำไปพิจารณาล้มหวยออนไลน์

นายเกียรติ สิทธีอมร ประธานคณะกรรมการศึกษาโครงการออกหวยออนไลน์ กล่าวภายหลังการประชุมคณะกรรมการศึกษาโครงการออกหวยออนไลน์ว่า ในการประชุมครั้งนี้ได้มีการเชิญคณะกรรมการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล เข้ามาชี้แจงข้อมูล ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการออกหวยออนไลน์ หลังจากสัปดาห์ก่อนได้มีการเชิญผู้บริหารของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล มาชี้แจงข้อมูลการดำเนินการที่ผ่านมาของสำนักงานสลากฯ แล้ว ก่อนที่ในวันที่ 20 ม.ค.นี้ จะเชิญตัวแทนจากบริษัท ล็อกซเล่ย์ จีเทค เทคโนโลยี และในวันที่ 22 ม.ค. จะเชิญตัวแทนผู้ค้าสลากฯ มาให้ข้อมูล เพื่อให้การศึกษาในครั้งนี้ครอบคลุมทุกด้าน ก่อนจะส่งรายงานให้นายกรัฐมนตรีพิจารณาแนวทางการดำเนินการออกหวยออนไลน์ต่อไป

ส่วนกรณีที่นายกรัฐมนตรีได้มีแนวคิดจะนำเครื่องออกหวยออนไลน์ไปปรับใช้ในการออกสลากออมทรัพย์ทวีสิน ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) สลากออมสินของธนาคารออมสิน และสลากกินแบ่งรัฐบาลในปัจจุบัน นายเกียรติ มองว่า เป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการบริหารจัดการสัญญาที่ทำร่วมกับเอกชน แต่ต้องไม่ขัดต่อข้อกฎหมายของสำนักงานสลากฯ และต้องเป็นไปตามสัญญาที่ทำร่วมกับเอกชนด้วย โดยจะต้องมีการพิจารณาให้รอบคอบ ซึ่งคณะกรรมการฯ จะเน้นให้ความสำคัญกับสัญญา และดูความคืบหน้าของเอกชนว่าได้มีการติดตั้งเครื่องออนไลน์ไปมากน้อยเพียงใด มากกว่าเม็ดเงินลงทุนของเอกชนที่ได้สูญเสียไป

นอกจากนี้ ในส่วนของผู้ค้าสลากฯ เชื่อว่าไม่น่ามีปัญหาในเรื่องความเสียหายที่ผู้ค้าได้รับ เนื่องจากสำนักงานสลากฯ ได้รายงานการคืนเงินมัดจำให้กับตัวแทนผู้ค้าหวยออนไลน์เรียบร้อยแล้ว ขณะที่ค่าใช้จ่ายในการเช่าพื้นที่ติดตั้งเครื่องที่ตัวแทนได้ดำเนินการเช่าไปแล้วนั้น ทางสำนักงานสลากฯ ได้มีการเก็บข้อมูลพื้นที่เช่าไว้แล้ว จึงสามารถประเมินได้ว่า เม็ดเงินลงทุนของผู้ค้ามีมากน้อยเท่าใด

อย่างไรก็ตาม ในขณะนี้ยังไม่สามารถระบุได้ว่า การศึกษาเรื่องดังกล่าวจะได้ข้อสรุปเมื่อใด เนื่องจากจะมีข้อมูลเพิ่มเติมเข้ามาอย่างต่อเนื่องในการประชุมแต่ละครั้ง แต่จะพยายามศึกษาให้แล้วเสร็จตามที่นายกรัฐมนตรีกำหนดไว้ภายใน 30 วันให้ได้