posttoday

EXIM BANK รับรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่นประจำปี 2564

01 กุมภาพันธ์ 2565

EXIM BANK รับรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่นประจำปี 2564 ด้านความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนา และการดำเนินงานเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รมว.คลัง ในฐานะประธานในพิธีมอบรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น ประจำปี 2564 มอบรางวัลความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาดีเด่น ประเภทดีเด่น ให้แก่ ดร.รักษ์ วรกิจโภคาทร กรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK)

ซึ่ง EXIM BANK ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) และสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ร่วมกันจัดทำโครงการส่งเสริมศักยภาพและสนับสนุนผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ให้สามารถยกระดับคุณภาพสินค้าเกษตรและพร้อมส่งออกได้

EXIM BANK รับรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่นประจำปี 2564

นอกจากนี้ นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ปลัดกระทรวงการคลัง ได้มอบรางวัลการดำเนินงานเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมดีเด่น ประเภทชมเชย ให้แก่ ดร.รักษ์ วรกิจโภคาทร กรรมการผู้จัดการ EXIM BANK ในพิธีมอบรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น ประจำปี 2564 ภายใต้แนวคิด “ก้าวสู่ยุควิถีใหม่ด้วยพลังรัฐวิสาหกิจไทยอย่างยั่งยืน” จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) กระทรวงการคลัง ณ ทำเนียบรัฐบาล เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2565