“ออมไปด้วยกัน” พร้อมจำหน่ายให้ประชาชนอีกครั้ง

วันที่ 28 พ.ย. 2564 เวลา 19:50 น.
“ออมไปด้วยกัน” พร้อมจำหน่ายให้ประชาชนอีกครั้ง
“ออมไปด้วยกัน” พร้อมจำหน่ายให้ประชาชนอีกครั้ง เวลา 08.30 น. วันจันทร์ที่ 29 พฤศจิกายนนี้

นางแพตริเซีย มงคลวนิช ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) เปิดเผยว่า การจำหน่ายพันธบัตรออมทรัพย์ รุ่นออมไปด้วยกัน สำหรับนิติบุคคลไม่แสวงหากำไรที่กระทรวงการคลังกำหนด คงเหลือวงเงินประมาณ 186 ล้านบาท สบน. จึงเห็นควรจัดสรรวงเงินดังกล่าวมาจำหน่ายให้กับประชาชนในวันจันทร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2564 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป

ทั้งนี้ ขอให้ประชาชนที่สนใจลงทุนพันธบัตรออมทรัพย์รุ่นดังกล่าว โปรดสอบถามสาขาธนาคารตัวแทนจำหน่ายทั้ง 4 แห่งในโอกาสแรก สบน. ขอขอบคุณประชาชน ทุกท่านที่สนใจลงทุนพันธบัตรออมทรัพย์ และสามารถติดตามข่าวสารการจำหน่ายพันธบัตรออมทรัพย์ได้ทางเว็บไซต์ www.pdmo.go.th และ Facebook ของสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ