สมาคมธนาคารไทย แจงระบบแบงก์กิ่งล่ม

วันที่ 15 ต.ค. 2564 เวลา 07:54 น.
สมาคมธนาคารไทย แจงระบบแบงก์กิ่งล่ม
สมาคมธนาคารไทย แจงระบบแบงก์กิ่งล่ม เย็นวันที่ 14 ต.ค. เร่งแก้ไขกลับมาใช้ได้แล้ว

สมาคมธนาคารไทย ได้ออกหนังสือ เรียน ผู้ใช้บริการโอนเงินระหว่างธนาคาร ว่า

ทางสมาคมธนาคารไทยขอชี้แจงกรณีระบบโอนเงินระหว่างธนาคารขัดข้อง ในช่วงเวลาประมาณ 17:11 -18:00 น. ของวันที่ 14 ตุลาคม 2564 เนื่องจากมีธุรกรรมจำนวนมาก ซึ่งได้ส่งผลกระทบต่อการทำธุรกรรมของลูกค้า

ทางสมาคมธนาคารไทยขอเรียนว่าเหตุขัดข้องดังกล่าวได้รับการแก้ไขเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ลูกค้าสามารถทำธุรกรรมทางธนาคารได้ตามปกติและธนาคารได้เริ่มปรับปรุงรายการเข้าบัญชีที่ล่าช้าเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ส่วนลูกค้าบางส่วนที่โอนเงินแล้วมีการตัดบัญชีแต่ปลายทางยังไม่ได้รับเงินนั้น ทางธนาคารจะดำเนินการปรับปรุงบัญชีโดยเร่งด่วนให้กับท่านภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2564 ไม่เกินเวลา 19:00 น. จึงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้