แบงก์ชาติ ไล่ก้นจับsmsหลอกลวงปล่อยกู้เงิน

วันที่ 11 ต.ค. 2564 เวลา 16:14 น.
แบงก์ชาติ ไล่ก้นจับsmsหลอกลวงปล่อยกู้เงิน
แบงก์ชาติ ไล่ก้นจับ ส่ง sms หลอกลวงปล่อยกู้เงิน แจงช่วงโควิด-19 ดันยอดพร้อมเพย์กระฉูด

นางสาวสิริธิดา พนมวัน ณ อยุธยา ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายนโยบายระบบการชำระเงินและเทคโนโลยีทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) กล่าวว่า กรณีเอสเอ็มเอส (sms) หลอกลวงประชาชนให้กู้เงิน ที่ผ่านมา ธปท. ได้มีการแจ้งเตือนประชาชนถึงกรณีที่ได้รับ sms หรือลิ้งค์หลอกลวงปล่อยสินเชื่อต่าง ๆ รวมถึงได้ประสานงานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ (mobile operator) เพื่อป้องกันการกระทำดังกล่าว อีกทั้งยังได้หารือร่วมกับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) ในการดูแลเรื่องนี้

นอกจากนี้ ยังได้หารือร่วมกับสถาบันการเงินในการแจ้งเตือนประชาชนเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว ส่วนการส่ง sms นั้น สถาบันการเงินยืนยันว่าไม่ได้มีการส่ง sms หาลูกค้าโดยตรง โดยทั้งหมดเป็นมาตรการเร่งด่วนในการดูแลปัญหาที่เกิดขึ้น ส่วนในระยะยาวคงต้องทำในลักษณะดังกล่าวในหลาย ๆ ด้านควบคู่กันไป ทั้งการแจ้งเตือนประชาชน การให้ความรู้ และสร้างความเข้าใจ รวมถึงการเร่งดำเนินการในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ขึ้นมา

นางสาวสิริธิดา กล่าวว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 การทำธุรกรรมทางการเงินผ่านระบบดิจิทัลขยายตัวเพิ่มสูงขึ้นอย่างก้าวกระโดด จากข้อมูลการทำธุรกรรมผ่านระบบพร้อมเพย์ ที่เฉลี่ยเพิ่มขึ้นเป็น 28 ล้านรายการต่อวัน บางช่วงเกือบ 30 รายการการต่อวัน จากช่วงก่อนอยู่ที่ 10 ล้านรายการต่อวัน

ทั้งนี้ เชื่อว่าแนวโน้มหลังสถานการณ์โควิด-19 คลี่คลายแล้ว การทำธุรกรรมทางการเงินจะมีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาไปสู่ระบบดิจิทัลมากขึ้น ขณะเดียวกันจะมีการให้บริการทางการเงินและการลงทุนใหม่ ๆ เพิ่มมากขึ้นด้วยเช่นกัน สะท้อนว่าหลังโควิด-19 ภาคการเงินจะพัฒนา ปรับเปลี่ยนและเปลี่ยนแปลงไปสู่บริการทางการเงินดิจิทัลแบบก้าวกระโดด

ก่อนหน้านี้ นางจันทวรรณ สุจริตกุล ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายสื่อสารและความสัมพันธ์องค์กร ธปท. ชี้แจงว่า ตามที่มีมิจฉาชีพแอบอ้างใช้ชื่อ ธปท. หรือใช้ตราสัญลักษณ์ ธปท. ในเอกสารและส่งข้อความ SMS หลอกลวงประชาชน เช่น "คุณได้รับสินเชื่อจาก ธปท." หรือส่งเป็นแอปพลิเคชันให้ประชาชนกู้ยืมเงิน หรือแอบอ้างว่าเป็นตัวแทน ธปท. ในการรับการยื่นขอกู้ให้กับผู้เดือดร้อนในช่วงโควิด 19 นั้น ไม่เป็นความจริง เนื่องจาก ธปท. หรือ แบงก์ชาติ ไม่สามารถดำเนินการปล่อยกู้หรือให้สินเชื่อกับประชาชนทั่วไป

ดังนั้น ขอให้ประชาชนระมัดระวังและอย่าหลงเชื่อการกระทำดังกล่าว และหากได้รับ SMS หรือแอปพลิเคชันหลอกลวงดังตัวอย่างข้างต้น อย่ากดลิงก์ หรือ กรอกข้อมูล เพราะอาจมีความเสี่ยงถูกมิจฉาชีพนำข้อมูลไปใช้ในทางทุจริตต่อด้วย

ทั้งนี้ ธปท. ได้ประสานงานอย่างต่อเนื่องกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ ผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ (mobile operator) ในการระงับการส่ง SMS หรือ ประสานผู้ให้บริการให้นำแอปพลิเคชันหลอกลวงออกแล้ว และขอแจ้งว่าการกระทำข้างต้นมีความผิดตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการแอบอ้างและหลอกลวงประชาชน ซึ่ง ธปท. อยู่ระหว่างการพิจารณาดำเนินคดีกับมิจฉาชีพกลุ่มนี้

ขอให้ประชาชนตรวจสอบรายชื่อผู้ให้บริการที่ได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจสินเชื่อจาก ธปท. ก่อนกู้เงินทุกครั้ง คลิก https://bit.ly/3CBgMMA