เกียรติแนะซีอีโอไทยบุกเอเชีย

วันที่ 23 ธ.ค. 2553 เวลา 21:32 น.
เกียรติ สิทธิอมร แนะซีอีโอไทยใช้ตลาดในภูมิภาคเอเชียเติบโต ขยายธุรกิจ ชี้ไทยมีศักยภาพด้านการก่อสร้าง-โลจีสติกส์

นายเกียรติ สิทธีอมร ประธานผู้แทนผู้แทนการค้าไทย กล่าวว่า ขณะนี้ ผู้บริหารหรือ ซีอีโอของแต่ละธุรกิจควรใช้เวลาหันมามองการขยายตลาดในภูมิภาคเอเซียมากขึ้น เพราะขณะนี้เอเชียเป็นภูมิภาคที่เติบโตสูงที่สุดของโลก อัตราการเก็บภาษีของประเทศต่างๆก็มีแนวโน้มต่ำลงเรื่อยๆ ไปจนถึงปี 2558 ที่จะรวมกันเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

"ในอนาคตเอเชียจะไม่มีกำแพงภาษี ทุกประเทศไม่มีรั้วบ้าน อุปสรรคการทำการค้าลดลง ไทยควรหาโอกาส ในการขยายให้มากขึ้น"นายเกียรติกล่าว

ขณะเดียวกันเอเชียเป็นกลุ่มประเทศที่มีเงินออมสูงที่สุดในโลก และที่สำคัญทุกประเทศจะนำเงินไปจัดสรร สวัสดิการให้ประชาชนมากขึ้น เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เกิดกำลังการใช้จ่ายเกิดขึ้น

สำหรับธุรกิจไทยที่มีศักยภาพในการบุกตลาด คือ การก่อสร้าง ซึ่งมีเทคโนโลยีและศักยภาพในการแข่งขันสูง รวมถึงธุรกิจโลจิสติกส์ ซึ่งยังเป็นความจำเป็นของทุกประเทศที่จะขยายตัว หากประเทศใดไม่มีโลจิสติกส์รองรับ การเติบโตก็จะช้า ดังนั้น ถือเป็นจุดที่เอกชน  ต้องนำมาพิจารณา เพื่อให้มีช่องทางในการขยายธุรกิจออกไปนอกประเทศ โดยไม่มองรูปแบบเดิม