นายประกันคาดปี54เบี้ยวินาศภัยโต 10%

  • วันที่ 23 ธ.ค. 2553 เวลา 18:10 น.

นายกสมาคมประกันวินาศภัยคาดปี 54 เบี้ยรับรวมโต 10% เบี้ยแตะ 1.5 แสนล้านบาท

นายจีรพันธ์ อัศวะธนกุล นายกสมาคมประกันวินาศภัย คาดว่าปี 2554 ธุรกิจประกันวินาศภัยจะเติบโต 10% หรือเป็นเบี้ยรับรวมประมาณ 1.5 แสนล้านบาท จากปี 2553 ที่คาดว่าเบี้ยรับรวมจะอยู่ที่ 1.2 แสนล้านบาท

ขณะที่ ทางสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย(คปภ.)ให้เป้าหมายมาที่เติบโต 15% ซึ่งมองว่ายากมากที่จะไปถึง 15% ในปี 2554 เพราะการเติบโตของยอดขายรถยนต์คงไม่เท่ากับปี 2553 ที่ทำสถิติไว้สูงมาก ยกเว้นว่า นโยบายการทำประกันภัยพืชผลของรัฐบาลจะออกมาเป็นรูปธรรม คือ มีการทำประกันในปี 2554 เกิดขึ้น จะทำให้เบี้ยประกันภัยเข้าสู่ระบบทันที 7,000-8,000 ล้านบาท

นายจีรพันธ์ กล่าวว่า การคาดการณ์การเติบโตที่ 10% ในปี 2554 ไม่ได้นับรวมปัจจัยเรื่องประกันภัยพืชผลของรัฐบาล แต่ดูปัจจัยอื่นๆ เช่น อัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจยังอยู่ในเกณฑ์ที่ดี

นโยบายประชานิยมของรัฐบาล ทำให้มีการกระจายเงินสู่ระบบ โดยเฉพาะในต่างจังหวัดเพิ่มสูงขึ้น ทำให้กำลังซื้อของประชาชนเพิ่มขึ้น

ค่าเงินบาทแข็ง ทำให้ทุนประกันภัยทรัพย์สินเพิ่มขึ้น ส่งผลให้เบี้ยประกันภัยเพิ่มขึ้นตามทุน รวมถึง ภาคการส่งออกยังดี แม้ว่าสินค้าอุตสาหกรรมอาจจะทำเงินได้น้อยลงเพราะค่าเงินบาทแข็ง แต่ภาคการเกษตรยังมีความได้เปรียบจากการส่งออก

นายจีรพันธ์ กล่าวว่า อย่างไรก็ตาม ยังมีปัจจัยลบที่คอยรบกวนการเติบโตของธุรกิจประกันภัย คือ อัตราดอกเบี้ยที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น จะทำให้แรงจูงใจในการซื้อประกันภัยลดลง และภาวะเศรษฐกิจโลกที่มีความผันผวน หากทรุดหนักลง จะส่งผลต่อการส่งออกและส่งผลต่อธุรกิจประกันภัย   

การขาดแคลนแรงงาน จะทำให้ต้นทุนแรงงานเพิ่มสูงขึ้น ส่งผลต่อการผลิตเพื่อการส่งออก ขณะเดียวกัน ค่าเงินบาทยังส่งผลทางลบต่อภาคการท่องเที่ยวภายในประเทศ เพราะทำให้ความสนใจเข้ามาเที่ยวในไทยลดลง และสภาวะส่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงจากสภาวะอากาศเปลี่ยนแปลง

นอกจากนี้ การดำรงเงินกองทุนตามประเภทความเสี่ยงหรืออาร์บีซี จะทำให้การขยายธุรกิจชะลอตัว เพราะยิ่งขยายธุรกิจจะต้องตั้งสำรองเงินกองทุนสูงขึ้น หากไม่ต้องการตั้งสำรองจะต้องหาบริษัทประกันภัยต่อเข้ามารองรับงานออกไป

ข่าวอื่นๆ

ข่าวอื่นๆ