สุรา บุหรี่ แชมป์หนีภาษีสรรพสามิต

วันที่ 03 ต.ค. 2564 เวลา 15:07 น.
สุรา บุหรี่ แชมป์หนีภาษีสรรพสามิต
กรมสรรพสามิตสรุปผลการปราบปรามสินค้าหนีภาษี สุราและบุหรี่ครองแชมป์จับได้มากสุด

นายณัฐกร อุเทนสุต ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบควบคุมทางสรรพสามิต ในฐานะโฆษกกรมสรรพสามิต เปิดเผยว่า ผลการปราบปราม งบประมาณ 2564 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564 พบว่ามีการกระทำผิด จำนวน 24,845 คดี คิดเป็นเงินค่าปรับ 554.07 ล้านบาท โดยแยกเป็น

1. สุรา จำนวน 14,106 คดี ค่าปรับ 127.08 ล้านบาท

2. ยาสูบ จำนวน 6,868 คดี ค่าปรับ 262.76 ล้านบาท

3. ไพ่ จำนวน 506คดี ค่าปรับ 7.39 ล้านบาท

4. น้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน จำนวน 1,335 คดี ค่าปรับ 74.67 ล้านบาท

5. น้ำหอม จำนวน 98 คดี ค่าปรับ 4.29 ล้านบาท

6. รถจักรยานยนต์ จำนวน 1,367 คดี ค่าปรับ จำนวน 34.25 ล้านบาท

7. สินค้าอื่น ๆ จำนวน 565 คดี ค่าปรับ 43.63 ล้านบาท

“หากประชาชนท่านใดทราบเบาะแสการกระทำความผิดเกี่ยวกับสินค้าที่ต้องเสียภาษีสรรพสามิตสามารถแจ้งโดยตรงได้ที่กรมสรรพสามิต หรือสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ทุกแห่งทั่วประเทศ หรือ Call center 1713 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง หรือที่ www.excise.go.th ซึ่งกรมสรรพสามิตจะปกปิดข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแสเป็นความลับ” นายณัฐกร กล่าว