พณ.เตรียมดันปั๊ม NGV เข้าหมวดสินค้าควบคุม

วันที่ 15 ม.ค. 2553 เวลา 17:21 น.
 พรทิวา เตรียมเสนอ กกร.พิจารณานำปั้มก๊าชเอ็สจีวีเข้าหมวดสินค้าควบคุม ระบุมีเรื่องร้องเรียนจำนวนมาก นางพรทิวา นาคาศัย รมว.พาณิชย์ กล่าวว่า  กระทรวงพาณิชย์เสนอให้ที่ประชุม กกร.ได้พิจารณานำธุรกิจบริการก๊าซเอ็นจีวีมาอยู่ในบัญชีสินค้าควบคุม เนื่องจากที่ผ่านมา กระทรวงพาณิชย์ได้รับการร้องเรียนจากประชาชนในการใช้บริการสถานีบริการก๊าซเอ็นจีวีว่า ไม่ได้รับการบริการดีเท่าที่ควร และบางครั้งจะอ้างว่า ก๊าซหมด ซึ่งสร้างความเดือดร้อนให้กับผู้ใช้บริการเป็นอย่างมาก ดังนั้น กกร.จะนำสินค้าบริการดังกล่าว เข้ามาอยู่ในบัญชีสินค้าควบคุม

ทั้งนี้ สินค้าและบริการที่อยู่ในบัญชีควบคุมมีจำนวน 39 รายการ แบ่งเป็นสินค้า 38 รายการ และ 1 บริการ ซึ่งหลังจากการประชุมครั้งนี้ จะเพิ่มธุรกิจบริการเอ็นจีวี ในบัญชีสินค้าควบคุม ส่งผลให้ปี 2553 สินค้าและบริการควบคุมจะเพิ่มเป็น 40 รายการ
       
นางพรทิวา กล่าวด้วยว่า กกร.ได้ตั้งคณะอนุกรรมการขึ้นมาศึกษารายละเอียดของบริการในหมวด ค่ารักษาพยาบาลและค่าเรียนกวดวิชา เพื่อพิจารณาความจำเป็นในการนำเข้าเป็นสินค้าและบริการควบคุมเพิ่มเติม   อย่างไรก็ตาม กระทรวงพาณิชย์จะยังคงสินค้าน้ำอัดลมไว้ในหมวดบัญชีสินค้าที่ต้องติดตามดูแลเช่นเดิม ถึงแม้จะมีข้อเรียกร้องจากผู้ผลิตและภาคเอกชน ให้นำน้ำอัดลมออกจากบัญชีสินค้าดังกล่าวก็ตาม