คนมีเงินเริ่มทยอยจองสิทธิโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้วันแรก

วันที่ 21 มิ.ย. 2564 เวลา 07:10 น.
คนมีเงินเริ่มทยอยจองสิทธิโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้วันแรก
คนมีเงินเริ่มทยอยจองสิทธิโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้วันแรก ชั่วโมงแรกมีคนจองประมาณ 5 หมื่นคน

กระทรวงการคลังเปิดให้จองสิทธิโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้ผ่าน www.ยิ่งใช้ยิ่งได้.com โดยชั่วโมงแรงมีคนเข้ามาจองสิทธิไปแล้ว 5 หมื่นคน จากสิทธิทั้งหมด 4 ล้านสิทธิ 

ก่อนหน้านนี้ ธนาคารกรุงไทย ได้สรุปรายละเอียดโครงการ "ยิ่งใช้ยิ่งได้" ดังต่อไปนี้

- ลงทะเบียน

1. ต้องลงทะเบียนผ่านทาง www.ยิ่งใช้ยิ่งได้.com   หรือ ผ่าน banner ยิ่งใช้ยิ่งได้ในแอปฯ เป๋าตัง (สำหรับผู้เคยเข้าร่วมโครงการรัฐ)

2. เริ่มลงทะเบียน 21 มิ.ย. 64 เวลา 06.00 - 22.00น. ของทุกวัน  " จนกว่าจะครบ 4ล้าน สิทธิ "

3. ถ้าลงยิ่งใช้ยิ่งได้ จะถือว่า”สละสิทธิ” คนละครึ่ง เพราะใช้สิทธิได้แค่ 1 โครงการเท่านั้น

4. = หากเป็นผู้ลงทะเบียนใหม่ ที่ไม่ได้เข้าร่วม คนละครึ่ง เฟส3 จะสามารถลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ได้ทันที

= หากเป็นการสลับโครงการ เช่น เคยลงคนละครึ่งแล้วเปลี่ยนใจ จะต้องมาสมัครยิ่งใช้ยิ่งได้ผ่านแอปฯ เป๋าตัง เท่านั้น

- การใช้สิทธิ

1. ต้องใช้สิทธิ ผ่าน G-Wallet ในแอปฯ เป๋าตังเท่านั้น  ( เติมเงินเข้า G-Wallet ก่อนใช้จ่าย ไม่สามารถตัดบัตรเครดิต เดบิตได้)

2. สามารถใช้จ่ายได้กับร้านค้าประเภททั่วไป ห้าง ซุปเปอร์มาร์เก็ต มินิมาร์ท ร้านบริการต่างๆ ที่ "จดทะเบียนออก vat ได้ และต้องเป็นร้านที่สมัครเข้าร่วมโครงการเท่านั้น!!"

3. ใช้กับร้านค้า หรือสั่งซื้อกับเวป online “ไม่ได้” เพราะ ต้องใช้ G-Wallet สแกนจ่าย QR ของถุงเงิน

4. สามารถใช้จ่ายได้ 1 ก.ค. 64 - 31 ธ.ค. 64

- การรับ E-Voucher (สูงสุด 7,000 บาท )

1. ต้องใช้จ่ายผ่าน G-Wallet โดยการใช้จ่ายที่จะนำมาคิดคำนวน E-Voucher คือตั้งแต่ 1 ก.ค. - 30 ก.ย. 64 เท่านั้น

2. โดยยอดใช้จ่ายที่จะนำมาคำนวน e-voucher คือ 5,000 บาทต่อคนต่อวัน  ( สมมุติวันที่ 1 ใช้จ่ายไป  10,000 บาท จะคิดยอดแค่ 5,000 บาทเท่านั้น)

3. = ยอดใช้จ่าย 0 - 40,000 บาทแรกได้คืน 10% หรือสูงสุด 4,000บาท

= ยอดใช้จ่ายตั้งแต่ 40,001 - 60,000 บาทได้คืน 15% หรือสูงสุด 3,000 บาท รวมเป็น 7,000 บาท

4.  ยอดคืน E-Voucher จะคืน “ 3 รอบ” ทุกวันที่ 7 คือ  7 ส.ค. , 7 ก.ย. และสุดท้าย 7 ต.ค.

5. E-Voucher  ใช้ได้ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 64

6. E-Voucher  “ไม่สามารถ”กดเป็นเงินสด หรือโอนเงินออก ได้  จะต้องนำไปใช้จ่ายกับร้านค้าในโครงการเท่านั้น

7. E-Voucher ถ้าใช้ไม่หมด เมื่อจบโครงการ จะถูกตัดทิ้ง