คาดกรมศุลฯรายได้หด หลังอาฟตามีผล

วันที่ 15 ม.ค. 2553 เวลา 13:41 น.
กรมศุลกากร คาด การจัดเก็บรายได้ปี 53 เหนื่อย จากการเปิดเขตการค้าเสรีอาเซียน ทำให้ขาดรายได้อย่างต่ำ 3,000-4,000 ล้านบาท นายสมชัย สัจจพงษ์ อธิบดีกรมศุลกากร กล่าวว่า การเก็บรายได้ช่วง 3 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2552 (ต.ค.-ธ.ค. 52) สูงกว่าเป้า 6,000 ล้านบาท หรือ 31.9% แต่หลังจากข้อตกลงเขตเสรีการค้าอาเซียน (อาฟเอ) มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ ม.ค. ที่ผ่านมา ซึ่งทำให้สินค้าทั้งหมดมีภาษีนำเข้า 0% จะส่งผลกับการเก็บภาษีนำเข้าให้ลดน้อยลง ทั้งนี้ จากการประเมินเบื้องต้นหากมีผู้ใช้สิทธินำเข้าภาษี 0% คิดเป็นสัดส่วน 15-20% เหมือนกับช่วงที่ข้อตกลงยังไม่ได้บังคับเต็มที่ ก็จะทำให้กรมศุลกากรสูญเสียเงินภาษีไป 3-4 พันล้านบาท แต่หากมีผู้ใช้สิทธิมาก 30-80% ก็จะทำให้กรมศุลกากรเสียเงินไปภาษีถึง 1 หมื่นล้านบาท "แม้ว่าจะได้รับผลกระทบจากเอฟทีเอ กรมศุลกากรยังมั่นใจว่าจะเก็บภาษีได้ตามเป้าที่ตั้งไว้ 7.38 หมื่นล้านบาท เนื่องจากปริมาณการนำเข้าขยายตัวสูงขึ้น มากกว่าอัตราภาษีที่ลดลง และที่ผ่านมากรมศุลกากรยังได้พยายามอุดช่องโหว่ของภาษีไม่ให้รั่วไหล และใช้เทคโนโลยีเข้ามาใช้ตรวจปล่อยสินค้าให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น" นายสมชัย กล่าว