กอช. ชวนสมาชิกฝากร้านออนไลน์สร้างรายได้ สู้ภัยไวรัสโควิด-19

วันที่ 31 พ.ค. 2564 เวลา 14:22 น.
กอช. ชวนสมาชิกฝากร้านออนไลน์สร้างรายได้ สู้ภัยไวรัสโควิด-19
กอช. ชวนสมาชิกฝากร้านออนไลน์สร้างรายได้ สู้ภัยไวรัสโควิด-19 เพื่อช่วยสมาชิกสร้างรายได้ผ่านช่องทางออนไลน์

กองทุนการออมแห่งชาติ หรือ กอช. จัดกิจกรรม “กอช. ปันโปร ฝากร้านสร้างรายได้ สู้ภัยไวรัสโควิด-19” เพื่อช่วยสมาชิกสร้างรายได้ผ่านช่องทางออนไลน์ โดย กอช. เป็นตัวกลางในการประชาสัมพันธ์สินค้า พร้อมเชิญชวนประชาชนทั่วไปอุดหนุนสินค้าสมาชิก กอช. ดูรายละเอียดสินค้าได้ที่ เฟซบุ๊ก “กองทุนการออมแห่งชาติ”

นางสาวจารุลักษณ์ เรืองสุวรรณ เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติ หรือ กอช. เปิดเผยว่า ด้วยสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ตามนโยบายของรัฐบาลรณรงค์ให้ประชาชน ลดการเดินทางออกจากบ้านป้องกันการแพร่ระบาด โดย กอช. ขอเป็นช่องทางหนึ่งในการส่งเสริมการสร้างรายได้ให้แก่สมาชิก ในกิจกรรม “กอช. ปันโปร ฝากร้านสร้างรายได้ สู้ภัยไวรัส โควิด-19” โดยสมาชิก กอช. ผู้ประกอบอาชีพอิสระ วิสาหกิจชุมชน กลุ่มสภาเกษตรกร สามารถฝากร้านกับ กอช. พร้อมภาพสินค้า โพสต์ได้ที่เฟซบุ๊ก “กองทุนการออมแห่งชาติ”

โดย กอช. จะเป็นตัวกลางในการประชาสัมพันธ์และแชร์สินค้าเพื่อเป็นการบอกต่อ พร้อมขอเชิญชวนประชาชนทั่วไปร่วมอุดหนุนสินค้าของสมาชิก โดยสามารถเลือกดูสินค้าตามความต้องการ ได้ผ่านเฟซบุ๊ก “กองทุนการออมแห่งชาติ” ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม สายด่วนเงินออม โทร. 02-049-9000