พนักงานแบงก์ไอซีบีซี (ไทย) ติดโควิด

วันที่ 12 เม.ย. 2564 เวลา 20:06 น.
พนักงานแบงก์ไอซีบีซี (ไทย) ติดโควิด
ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) แจงเรื่องพนักงานติดเชื้อไวรัสโควิด-19

ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งให้ทราบว่า มีพนักงานของธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จำนวน 1 ราย ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 เป็นพนักงานที่ทำหน้าที่ในฝ่ายบริหารเงิน ซึ่งไม่ใช่ฝ่ายงานที่ติดต่อกับลูกค้าโดยตรง โดยปฏิบัติงาน ณ อาคารเคพีไอ ทาวเวอร์ ชั้น 11 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ กรุงเทพฯ โดยพนักงานคนดังกล่าวเข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลเมื่อวันที่ 10 เมษายน 2564 และได้รับการยืนยันผลตรวจจากแพทย์ในวันที่ 12 เมษายน 2564

ทั้งนี้ ธนาคารได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ของธนาคาร และปฏิบัติตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุข โดยได้ให้พนักงานที่มีความใกล้ชิดกับพนักงานคนดังกล่าวปฏิบัติงานอยู่ที่บ้าน และเฝ้าระวังอาการเป็นเวลา 14 วัน นอกจากนี้ ธนาคารและอาคารเคพีไอ ทาวเวอร์ ได้ทำความสะอาดด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อโรค (Big Cleaning) โดยจะทำความสะอาดอย่างต่อเนื่อง และมีมาตรการเพื่อลดความเสี่ยงตามแนวทางการป้องกันโรคของกรมควบคุมโรคติดต่อ กระทรวงสาธารณสุข

ดังนั้น ขอให้ลูกค้ามั่นใจในมาตรการป้องกันของธนาคาร และอาคารเคพีไอ ทาวเวอร์ ทั้งนี้ ลูกค้ายังคงสามารถใช้บริการทุกช่องทางของธนาคารได้ตามปกติ โดยสอบถามข้อมูลการเปิดให้บริการของธนาคารได้ที่ ICBC (Thai) Call Center โทร 02 629 5588