ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด แจ้งพนักงานติดโควิด-19 หนึ่งราย

วันที่ 12 เม.ย. 2564 เวลา 15:57 น.
ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด แจ้งพนักงานติดโควิด-19 หนึ่งราย
ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด แจ้งพนักงานที่ทำงานอยู่ในสำนักงานใหญ่ ติดเชื้อโควิด-19 หนึ่งราย

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) แจ้งว่า พนักงานดังกล่าวเข้าสอบ ณ สถานศึกษาแห่งหนึ่งในวันที่ 4 เมษายน และได้รับแจ้งในวันที่ 7 เมษายน ว่ามีนักศึกษาที่ร่วมสอบในห้องสอบเดียวกันติดเชื้อโควิด-19 พนักงานได้ทดสอบเชื้อโควิด-19 ในวันที่ 8 เมษายน และทราบผลว่าติดเชื้อในวันที่ 11 เมษายน

ปรกติพนักงานท่านนี้ทำงานจากที่บ้าน แต่ต้องเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ในสำนักงานในวันที่ 5 และ 7 เมษายน โดยในระหว่างที่อยู่ในสำนักงาน พนักงานมีการสัมผัสผู้ใกล้ชิดหนึ่งท่านและไม่ได้ปฏิบัติงานสัมผัสกับบุคคลภายนอกแต่อย่างใด ขณะนี้พนักงานท่านนี้ได้เข้ารับการรักษาตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุขแล้ว ส่วนพนักงานที่สัมผัสใกล้ชิด ได้รับคำแนะนำให้ปฏิบัติงานอยู่ที่บ้านและสังเกตุอาการเป็นเวลา 14 วัน

ธนาคารได้ทำความสะอาดฆ่าเชื้อพื้นที่สำนักงานทั้งหมดและจะดำเนินการดังกล่าวต่อเนื่องตามคำแนะนำของกระทรวงสาธารณสุข

ธนาคารยังคงดำเนินธุรกิจตามปรกติ โดยยังคงระมัดระวังและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด สุขอนามัยและความปลอดภัยของพนักงานและลูกค้าของเราเป็นเรื่องสำคัญสำหรับธนาคาร และธนาคารทำงานร่วมกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่เชื้อและบริหารจัดการให้ธุรกรรมต่างๆ ดำเนินต่อไปและให้บริการลูกค้าได้ตามปรกติ

นอกจากจะปฏิบัติตามแนวทางของภาครัฐ ธนาคารยังเพิ่มความเข้มงวดด้วยการลดการประชุมที่ต้องพบปะผู้คน จัดระบบรองรับการทำงานจากที่บ้าน และแยกการทำงานในบางแผนกไปยังสำนักงานสำรอง รวมทั้งยกเลิกหรือเลื่อนการจัดกิจกรรมต่างๆ

นอกจากนี้ ธนาคารยังมีมาตรการป้องกันอื่นๆ เช่น การตรวจวัดอุณหภูมิ การเพิ่มความถี่ในการทำความสะอาดพื้นที่สำนักงาน ธนาคารได้กระจายหน้ากากป้องกันให้กับพนักงานและวางน้ำยาทำความสะอาดตามพื้นที่ส่วนกลางภายในสำนักงาน

ธนาคารได้ออกมาตรการงดการเดินทางเพื่อธุรกิจ โดยมีการทบทวนมาตรการต่างๆ อย่างสม่ำเสมอตามสถานการณ์และคำแนะนำจากทางการ

การติดเชื้อโควิด-19 ของพนักงานดังกล่าวไม่กระทบต่อการดำเนินงานของธนาคาร โดยธนาคารได้ดำเนินการควบคุมการแพร่ระบาดเพื่อสุขอนามัยและความปลอดภัยของพนักงานและลูกค้าของธนาคาร