ตลาดหลักทรัพย์ฯ แจ้งพนักงานมีผลการตรวจเชื้อ COVID-19

วันที่ 11 เม.ย. 2564 เวลา 16:34 น.
ตลาดหลักทรัพย์ฯ แจ้งพนักงานมีผลการตรวจเชื้อ COVID-19
ลามถึงตลาดหุ้น ตลาดหลักทรัพย์ฯ แจ้งพนักงานมีผลการตรวจเชื้อ COVID-19

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ขอแจ้งว่า มีพนักงาน 2 ราย ที่ได้รับการตรวจหาเชื้อ และเพิ่งได้ทราบผลการตรวจในเช้าวันนี้ (9 เมษายน 2564) ว่า มีผลการตรวจเป็นบวก โดยพนักงานทั้ง 2 รายไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการให้บริการลูกค้าหรือผู้ที่ติดต่อกับตลาดหลักทรัพย์ฯ แต่อย่างใด

ทั้งนี้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ทำความสะอาดแบบ deep cleaning ในทันที พร้อมทั้งให้พนักงานที่สัมผัสใกล้ชิดกับพนักงาน 2 รายดังกล่าว ปฏิบัติงานจากที่บ้าน (WFH) เป็นระยะเวลาอย่างน้อย 14 วัน โดยหากมีอาการป่วย ให้รีบไปรับการตรวจหาเชื้อโดยทันที ซึ่งตลาดหลักทรัพย์ฯ จะติดตามผลอย่างใกล้ชิดต่อไป

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ตระหนักถึงความปลอดภัยของพนักงานและผู้ที่ติดต่อกับตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นสำคัญ ดังนั้น ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะปิดพื้นที่อาคารสำนักงานทั้งหมด ในวันเสาร์และอาทิตย์ที่ 10-11 เมษายน 2564 เพื่อทำความสะอาดฆ่าเชื้อโรคตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข และจะเปิดให้บริการการซื้อขายหลักทรัพย์ตามปกติในวันจันทร์ที่ 12 เมษายน 2564