ธปท. ประเมินยอดเบิกจ่ายธนบัตรช่วงสงกรานต์ปี 64 สูงขึ้นกว่าปีก่อน

วันที่ 06 เม.ย. 2564 เวลา 10:25 น.
ธปท. ประเมินยอดเบิกจ่ายธนบัตรช่วงสงกรานต์ปี 64 สูงขึ้นกว่าปีก่อน
ธปท.-แบงก์ แห่สำรองธนบัตรแสนล้านไว้ให้ประชาชนกดใช้ช่วงสงกรานต์ ได้เพียงพอกับความต้องการ

นายสมบูรณ์ จิตเป็นธม ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายออกบัตรธนาคาร ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดเผยว่า สำหรับช่วงเทศกาลสงกรานต์ ในเดือนเมษายน 2564 ซึ่งความต้องการใช้ธนบัตรของประชาชนอยู่ในเกณฑ์สูงกว่าปกติ นั้น ธปท. ได้พิจารณาปัจจัยทางเศรษฐกิจ สถานการณ์โควิด 19 รวมถึงมาตรการภาครัฐที่เกี่ยวข้อง โดยประมาณการว่า ธนาคารพาณิชย์จะมีการเบิกจ่ายธนบัตรจาก ธปท. ในช่วงหนึ่งสัปดาห์ก่อนเทศกาลสงกรานต์เพิ่มขึ้นจากการเบิกจ่ายปกติ เป็นมูลค่าสุทธิประมาณ 16,000 ล้านบาท ซึ่งสูงขึ้นจากปี 2563 ที่มีการเลื่อนวันหยุดในช่วงเทศกาลสงกรานต์ และใกล้เคียงกับปี 2562 โดยสะท้อนมาตรการภาครัฐเพื่อกระตุ้นการใช้จ่ายและการท่องเที่ยวภายในประเทศ ในขณะที่แนวโน้มการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้ ธปท. ได้เตรียมสำรองธนบัตรชนิดราคาต่าง ๆ เพื่อรองรับความต้องการไว้อย่างเพียงพอ

ด้านธนาคารกรุงไทย แจ้งว่า ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2564 ธนาคารได้สำรองเงินสดเพื่อรองรับการใช้บริการของลูกค้าและประชาชน ทั้งที่สาขา และ ตู้ ATM ระหว่างวันที่ 12-16 เมษายน 2564 จำนวน 30,155 ล้านบาท แบ่งเป็นเขตกทม. จำนวน 5,190 ล้านบาท และเขตภูมิภาค จำนวน 24,965 ล้านบาท เป็นการสำรองในสาขา จำนวน 3,795 ล้านบาท และบรรจุตู้ ATM จำนวน 26,360 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ธนาคารแนะนำลูกค้าและประชาชนทำธุรกรรมการเงินผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ ทั้ง Krungthai NEXT และ Krungthai Netbank เพื่อความสะดวกและปลอดภัย

ขณะที่ธนาคารไทยพาณิชย์ได้เตรียมความพร้อมสำรองธนบัตรเพื่อรองรับการใช้บริการของลูกค้า จำนวน 40,000 ล้านบาท แบ่งเป็นในเขตกรุงเทพมหานคร 16,000 ล้านบาท และในเขตต่างจังหวัด 24,000 ล้านบาท โดยสงกรานต์ปีที่แล้วได้สำรองเท่ากับปี 2562 ที่ 37,500 บาทเนื่องจากปีที่แล้วอยู่ในช่วงสถานการณ์ Covid-19 สำหรับปีนี้มีการสำรองเพิ่มขึ้น 2,500 ล้านบาทเนื่องจากคาดการณ์ว่าประชาชนจะมีความต้องการใช้เงินสดเพิ่มขึ้น จากนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจต่าง ๆ ของทางรัฐบาล และอาจจะมีประชาชนบางส่วน ลาหยุดเพิ่มในวันที่ 12 และ 16 เมษายน 2564 เพื่อเดินทางกลับบ้านหรือท่องเที่ยว

ด้าน ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สำรองเงินสดจำนวน 8,316 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากยอดเงินสดที่ลูกค้าใช้จริงในช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนราว 6% เพื่อรองรับการเบิกถอนเงินของลูกค้าและประชาชนทั่วไปผ่านเครื่องกรุงศรี เอทีเอ็ม และสาขาของธนาคารทั่วประเทศในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ทั้งนี้ แบ่งเป็นเงินสดสำรองสำหรับบริการผ่านเครื่องกรุงศรี เอทีเอ็ม จำนวน 5,718 ล้านบาท และช่องทางสาขาของธนาคารจำนวน 2,598 ล้านบาท โดยปัจจุบันธนาคารมีสาขาจำนวน 624 สาขา และเครื่องกรุงศรี เอทีเอ็ม จำนวน 5,743 เครื่องทั่วประเทศ

ขณะที่ ธนาคารกสิกรไทยเตรียมสำรองเงินสดสำหรับให้บริการในสาขาและเครื่องเอทีเอ็ม เพื่อรองรับการใช้จ่ายของประชาชน ลูกค้าธนาคารกสิรไทย รวมทั้งสิ้น 29,340 ล้านบาท ในจำนวนนี้ แบ่งเป็นการสำรองเงินสดผ่านช่องทางสาขา จำนวน 9,100 ล้านบาท โดยเป็นเงินสำรองสำหรับสาขาในเขตกรุงเทพฯ จำนวน 4,330 ล้านบาท และสาขาในเขตภูมิภาคจำนวน 4,770 ล้านบาท ทั้งนี้ปัจจุบันธนาคารกสิกรไทยมี 862 สาขา ทั่วประเทศ

สำหรับ ธนาคารกรุงเทพ สำรองเงินสดช่วงสงกรานต์กว่า 30,000 ล้านบาท แนะลูกค้าทำธุรกรรมทางการเงินผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยตู้บัวหลวงเอทีเอ็มเกือบ 10,000 จุดทั่วประเทศ และ ‘สาขาไมโคร’ กว่า 300 แห่ง เปิดบริการปกติไม่มีวันหยุด ยกเว้นในพื้นที่ควบคุมการแพร่ระบาดโรค COVID-19

ส่วนทีเอ็มบีและธนชาต ได้เตรียมความพร้อมสำรองเงิน เพื่อรองรับการใช้บริการของลูกค้ารวมจำนวนกว่า 14,700 ล้านบาท แบ่งเป็นเงินสดสำรองในช่องทางต่าง ๆ ได้แก่ ผ่านเครื่องเอทีเอ็มของทีเอ็มบีจำนวน 6,500 ล้านบาท และเครื่องเอทีเอ็มของธนชาต จำนวน 3,400 ล้านบาท รวมทั้งช่องทางสาขาของทีเอ็มบีจำนวน 3,000 ล้านบาท และสาขาของธนชาตจำนวน 1,800 ล้านบาท