รายได้วูบ คลังขอกู้อีก1.2แสนล้านบาทปิดหีบงบ64

วันที่ 03 มี.ค. 2564 เวลา 13:39 น.
รายได้วูบ คลังขอกู้อีก1.2แสนล้านบาทปิดหีบงบ64
คลังยอมรับเก็บรายได้มีปัญหา ต้องเตรียมพร้อมขอกู้เพิ่ม 1.2 แสนล้านบาท ปิดหีบงบ 64

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รมว.คลัง กล่าวว่า ที่ผ่านมาคลังเสนอให้คณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบแผนการปรับแผนการบริหารหนี้สาธารณะปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 1 เนื่องจากมีการกู้เพิ่มมากขึ้น ทั้งในส่วนของการกู้เพื่อชดเชยขาดดุล และกู้เพื่อการลงทุนมากขึ้น

สำหรับการกู้เพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณ 2564 เพิ่มขึ้น กระทรวงการคลังขอกรอบกู้เพิ่มไว้ 1.2 แสนล้านบาท เพื่อเตรียมไว้ปิดหีบงบประมาณ 2564 หากการกู้ชดเชยที่ตั้งขาดดุลไว้ปกติ 6 แสนล้านบาท ไม่เพียงพอ เนื่องจากการการเก็บรายได้ต่ำกว่าประมาณการที่ไว้ ส่วนจะกู้เพิ่มจำนวนเท่าไรขึ้นอยู่กับความจำเป็น

"กู้ชดเชยปกติเต็มแล้ว ยังไม่พอปิดหีบ เพราะรายได้เก็บได้น้อย และต้องกู้เพิ่มเติมอีกเท่าไร ต้องดูใกล้สิ้นปีงบประมาณ 2564 ซึ่งตอนนี้คลังขอกรอบกู้ชดเชยเพิ่มเตรียมการไว้ก่อน" นายอาคม กล่าว

ขณะที่การกู้เพิ่มเพื่อการลงทุน เนื่องจากมีโครงการลงทุนใหม่เพิ่มเติมเข้ามาเพิ่มเติม

ทั้งนี้ สัปดาห์ที่ผ่านมา ครม. มีมติอนุมัติการปรับปรุงแผนการก่อหนี้ใหม่ เป็น 1,539,832.78 ล้านบาท จากเดิม 1,465,438.61 ล้านบาท เป็นการปรับเพิ่มขึ้นสุทธิ 74,394.17 ล้านบาท (จากแผนการก่อหนี้ใหม่ของรัฐบาลจำนวน 66,687.92 ล้านบาท และแผนการก่อหนี้ใหม่ของรัฐวิสาหกิจ (หนี้ภายในประเทศ) จำนวน 7,706.25 ล้านบาท)

การปรับปรุงแผนการบริหารหนี้เดิม ที่ปรับเพิ่มขึ้นสุทธิ 124,534.37 ล้านบาท จากเดิม 1,279,446.80 ล้านบาท เป็น 1,403,981.17 ล้านบาท

โดยสาระสำคัญของการปรับแผนฯ ได้แก่

1. การกู้เงินเพื่อดำเนินแผนงานหรือโครงการภายใต้พระราชกำหนด โดยให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด-19 พ.ศ. 2563 (พระราชกำหนดกู้เงินโควิด-19) จำนวน 76,239.00 ล้านบาท

2. การปรับเพิ่มวงเงินปรับโครงสร้างหนี้เงินกู้ เพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณฯ จำนวน 120,000 ล้านบาท

3. การกู้เงินเพื่อสนับสนุนการลงทุนในโครงการโครงสร้างพื้นฐานของหน่วยงานภาครัฐและโครงการพัฒนาของรัฐวิสาหกิจ

ขณะที่สัปดาห์ที่ผ่านมาเช่นกัน กระทรวงการคลัง รายงานหนี้สาธารณะของประเทศไทย สิ้นเดือน ม.ค. 2564 อยู่ที่ 8.19 ล้านล้านบาท หรือ 51.98% ของจีดีพี เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนหน้าที่หนี้สาธารณะอยู่ที่ 8.13 แสนล้านบาท หรือ 51.81%

สำหนี้สาธารณะเดือน ม.ค. 2564 เป็นเดือนที่ 4 ของปีงบประมาณ 2564 มีการกู้เพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณไปแล้ว 5.2 แสนล้านบาท จากวงเงินที่กู้ชดเชยขาดดุลได้ 6 แสนล้านบาท

ทั้งนี้ปีงบประมาณรายจ่าย 2564 วงเงิน 3.2 ล้านล้านบาท คาดว่าจะเก็บรายได้จำนวน 2.6 ล้านล้านบาท ต้องกู้ชดเชยดุล 6 แสนล้านบาท อย่างไรก็ตาม คาดว่ารายได้จะเก็บไม่ได้ต่ำกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ เนื่องจากผลกระทบจากพิษโควิด-19