บิ๊กตู่ไฟเขียวกู้เงินก่อหนี้ประเทศเพิ่มอีก

วันที่ 23 ก.พ. 2564 เวลา 19:38 น.
บิ๊กตู่ไฟเขียวกู้เงินก่อหนี้ประเทศเพิ่มอีก
ครม.บิ๊กตู่ไฟเขียว ปรับแผนก่อหนี้สาธารณะปี 2564 กู้เพิ่มอีก 2 แสนล้านบาท เนื่องจากรายจ่ายมากกว่ารายได้

คณะรัฐมนตรี (ครม.) ที่พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ รมว.กลาโหม เป็นประธานมีมติอนุมัติตามที่คณะกรรมการนโยบายและกำกับการบริหารหนี้สาธารณะ (คณะกรรมการฯ) เสนอ การปรับปรุงแผนการก่อหนี้ใหม่ ที่ปรับเพิ่มขึ้นสุทธิ 74,394 ล้านบาท จากเดิม 1,465,438 ล้านบาท เป็น 1,539,832 ล้านบาท

นอกจากนี้ให้มีการปรับปรุงแผนการบริหารหนี้เดิม ที่ปรับเพิ่มขึ้นสุทธิ 124,534 ล้านบาท จากเดิม 1,279,446 ล้านบาท เป็น 1,403,981 ล้านบาท

รวมถึงการปรับปรุงแผนการชำระหนี้ ที่ปรับเพิ่มขึ้นสุทธิ 505 ล้านบาท จากเดิม 387,354 ล้านบาท เป็น 387,860 ล้านบาท

โดยสาระสำคัญของการปรับปรุงแผนฯ ในครั้งนี้ คือ

1 การกู้เงินเพื่อดำเนินแผนงานหรือโครงการภายใต้พระราชกำหนด (พ.ร.ก.) กู้เงินเพื่อแก้ปัญหาโควิด-19 เพิ่ม 76,239. ล้านบาท

2 การปรับเพิ่มวงเงินปรับโครงสร้างหนี้เงินกู้เพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณ จำนวน 120,000 ล้านบาท เนื่องจากรายจ่ายสูงกว่ารายได้

3 การกู้เงินเพื่อสนับสนุนการลงทุนในโครงการโครงสร้างพื้นฐานของหน่วยงานภาครัฐและโครงการพัฒนาของรัฐวิสาหกิจ

การจัดทำแผนฯ คาดว่าระดับหนี้สาธารณะต่อจีดีพี ณ สิ้นเดือนกันยายน 2564 อยู่ที่ 56.74% (กรอบไม่เกิน 60%) รวมทั้งได้จัดทำประมาณการหนี้สาธารณะต่อจีดีพีช่วงปีงบประมาณ 2565 - 2568 อยู่ระหว่าง 56.74 - 59.66% ซึ่งยังอยู่ภายใต้สัดส่วนที่คณะกรรมการนโยบายการเงินการคลังของรัฐกำหนดที่ระดับ 60%

นอกจากนี้ ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) พิจารณาแล้วเห็นว่า การพิจารณาเตรียมความพร้อมในการจัดหาแหล่งเงินกู้ให้เพียงพอทั้งในภาวะปกติและภายใต้สถานการณ์ต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต (Scenario Analysis) เป็นปัจจัยสำคัญที่จะทำให้การดำเนินมาตรการของภาครัฐมีความต่อเนื่อง เพียงพอ และทันการณ์