360 อะคาเดมี แนะนักลงทุนรายย่อยไทย เร่งอัพสกิลเท่านักลงทุนสถาบัน หนีกับดักแมงเม่า-ติดดอย

วันที่ 11 ก.พ. 2564 เวลา 17:10 น.
360 อะคาเดมี แนะนักลงทุนรายย่อยไทย เร่งอัพสกิลเท่านักลงทุนสถาบัน หนีกับดักแมงเม่า-ติดดอย
ทรี ซิกส์ โอ อะคาเดมี เผยจุดเจ็บปวดนักลงทุนรายย่อยไทย มากกว่า 70% ยังขาดทักษะการลงทุนอย่างเป็นระบบ เทียบเท่านักลงทุนสถาบันรายใหญ่ แนะจะลงทุนได้ผลตอบแทนต้องมองความเสี่ยง-ผันผวน ให้ขาด

ดร.วรวุฒิ คงศิลป์ ที่ปรึกษาทางการเงินและตัวแทน จาก วินตัน (Winton) ประเทศอังกฤษ เปิดเผยในฐานะวิทยากรพิเศษ สถาบัน ทรี ซิกส์ โอ อะคาเดมี ว่า ปัจจุบันสถานการณ์ ตลาดทุนของไทย อยู่ในภาวะติดลบอยู่ที่ 8.3% จากปัจจัยการแพร่ระบาดโควิด และภาวะซบเซาเศรษฐกิจโลก โดยในขณะนี้ ตลาดทุนไทยมีมูลค่าราคาตลาด(มาร์เก็ต แคป) 1,300 จุด ซึ่งยังไม่ฟื้นคืนกลับมา ต่างจากช่วงก่อนหน้าวิกฤตโควิด มีมาร์เก็ต แคป อยู่ที่ 1,800 จุด ในขณะที่ตลาดการลงทุนประเทศเพื่อนบ้าน เช่น สิงคโปร์ เวียดนาม กับมีภาวะเป็นบวก

นอกจากนี้ หากวิเคราะห์สถานการณ์ตลาดทุนของไทย ในเบื้องต้น สามารถแบ่งนักลงทุนออกเป็น 2 กลุ่ม คือ นักลงทุนรายย่อย คิดเป็นสัดส่วนราว 70% แต่ปัจจุบันลดลงเหลือไม่ถึง 40% ซึ่งไม่ได้เกิดจากการลงทุนลดลง แต่เกิดจากมูลค่าผลตอบแทนในการลงทุนน้อยลง และกลุ่มที่สอง นักลงทุนสถาบัน

ปัจจัยหลัก ที่ทำให้นักลงทุนรายย่อย มีสัดส่วนในตลาดทุนลดลงต่อเนื่อง มาจาก ความไม่มีระบบมในการลงทุน เมื่อเทียบกับนักลงทุนสถาบันรายได้ ที่มีการวางแผนการลงทุนในแผนกต่างๆ หรือในแต่ละกองทุนอย่างเป็นระบบ เช่น ฟันด์ แมเนจเมนต์ ฟันด์ โอเปอเรชัน หรือ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เป็นต้น เพื่อทำหน้าบริการจัดการ ควบคุม และป้องกันความเสี่ยง ที่จะเกิดขึ้นให้ได้น้อยที่สุดในแต่ละกองทุน ซึ่งต่างกับนักลงทุนรายย่อยที่ยังขาดองค์ความรู้ในด้านนี้

ทั้งนี้ จากปัญหาดังกล่าวของนักลงทุนรายย่อยไทย ทำให้ทางผู้ก่อตั้ง สถาบัน Three Six O Academy ทรี ซิกส์ โอ อะคาเดมี มองเห็นโอกาสในการพัฒนาหลักสูตรเฉพาะ เพื่อแนะแนวทางและ สอนด้านการลงทุนให้นักลงทุนรายย่อย มีความเสี่ยงน้อยลง รวมถึงมีความรู้เทียบเท่านักลงทุนสถาบัน โดยอยากให้มีทัศนคติด้านการลงทุนในเรื่องการบริหารจัดการความเสี่ยงที่อยากให้คำนึงมากกว่าเป้าหมายผลตอบแทนที่ต้องการ

"นักลงทุนที่ดีควรมีการกระจายความเสี่ยงการลงทุนไปในหลายๆ กลุ่ม นอกจากนี้ การที่นักลงทุนมีความคิดเช่นนี้จะทำให้สามารถอยู่รอดได้ในสถานการณ์โควิด ตัวอย่างนักลงทุนที่อยู่รอดได้ในช่วงสถานการณ์โควิด เกิดจากการลงทุนในตลาดทุนต่างประเทศ" ดร.วรวุฒิ กล่าว

ขณะที่ การลงทุนโดยปราศจากความรู้และความเชี่ยวชาญ ยังจะส่งผลให้เกิดความเสี่ยงสูง โดยสถาบันทรี ซิกส์ โอ อะคาเดมี เน้นให้ความสำคัญ 2 เรื่องหลัก คือ 1. Fund management การบริหารจัดการลงทุน และ 2. วิธีการระดมทุน ซึ่งการระดมทุนในตลาดต่างประเทศใช้เวลาสั้นกว่าและให้ผลตอบแทนเร็ว

ด้วยมองว่าทั้งสองเรื่องหลัก ดังกล่าว เป็นเรื่องที่มีความสำคัญในการนำไปประกอบการตัดสินใจในการลงทุน โดยในปีนี้สถาบันฯ วางเป้าหมายที่จะเปิดสอนตั้งแต่หลักสูตรเบื้องต้นจนถึงระดับแอดวานซ์ แต่จากสถานการณ์โควิด ทำให้สถาบันต้องปรับลดจำนวนหลักสูตรลดลง

โดย สถาบันทรี ซิกส์ โอ อะคาเดมี ได้พัฒนาหลักสูตร Million Clique ซึ่งเป็นหลักสูตรแรกของสถาบันฯ เพื่อตอบสนองความสนใจนักลงทุน ที่จะช่วยสร้างผลตอบแทนการลงทุนอย่างชาญฉลาด พร้อมกระจายความเสี่ยงไปยังช่องทางการลงทุนภายนอกประเทศ โดยมีผู้บริหารระดับสูง นักธุรกิจให้การตอบรับมาแล้วกว่า 80%

ขณะที่ในปีนี้สถานบันฯ ได้วางแผนที่จะเปิดหลักสูตร 6-8 หลักสูตรต่อปี ทั้งนี้อาจมีการปรับจำนวนหลักสูตรให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันปัจจุบันองค์ความรู้ทางด้านการเงินการลงทุนนับเป็นอีกหนึ่งหัวใจสำคัญที่จะเป็นพื้นฐานความรู้ก่อนการเลือกลงทุน เพื่อประโยชน์สูงสุดและลดความเสี่ยงไม่ให้การลงทุนเกิดความผิดพลาด จากปัจจัยสิ่งหลายประการ

สถาบันทรี ซิกส์ โอ อะคาเดมี ได้พัฒนาหลักสูตร Million Clique : ซึ่งเป็นหลักสูตรแรกของสถาบันฯ เพื่อตอบสนองความสนใจนักลงทุน ที่จะช่วยสร้างผลตอบแทนการลงทุนอย่างชาญฉลาด พร้อมกระจายความเสี่ยงไปยังช่องทางการลงทุนภายนอกประเทศ

นอกจากนี้ Million Clique ถือเป็นจุดเชื่อมโยงเครือข่ายสำหรับผู้ที่ต้องการเพิ่มประสิทธิภาพการลงทุน ทัดเทียมกับนักลงทุนสถาบันระดับโลก ซึ่งตอบโจทย์สำหรับทุกคนที่สนใจในด้านการลงทุน เจ้าของกิจการที่ต้องการเพิ่มผลตอบแทนให้สูงกว่ากำไร นักลงทุนรายใหญ่ที่ต้องการจัดสรรเงินลงทุนให้กระจายไปกับหลักทรัพย์หลากหลายชนิด พนักงานบริษัทที่ต้องการวางแผนเงินไว้ใช้ในช่วงเกษียณ หรือแม้กระทั่งผู้ที่ต้องตัดสินใจบริหารเงินลงทุนขององค์กร และต้องการบริหารการลงทุนแบบนักลงทุนสถาบันแบบมืออาชีพ รวมทั้งนักลงทุนหน้าใหม่ที่ต้องการเติมเต็มความรู้

ทั้งนี้หลักสูตร Million Clique ภายใต้การดำเนินงานของ สถาบัน ทรี ซิกส์ โอ อะคาเดมี หรือ 360 ACADEMY จะเปิดการเรียนการสอนในวันศุกร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 ใช้เวลาในการเรียนของหลักสูตรดังกล่าวตั้งแต่ 13.00 – 18.00 น. โดยเรียนต่อเนื่องเป็นประจำทุกวันศุกร์ รวมทั้งสิ้น 10 สัปดาห์ ณ โรงแรมโนโวเทล สุขุมวิท 20 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.threesixoacademy.com