ครม.ไฟเขียวแจกเงิน3,500บาท2เดือน

วันที่ 19 ม.ค. 2564 เวลา 14:39 น.
ครม.ไฟเขียวแจกเงิน3,500บาท2เดือน
ครม. อนุมัติแล้วแจกเงิน 3,500 บาท 2 เดือน ใช้เงินกู้ 2.1 แสนล้านบาท

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุม คณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบโครงการเราชนะ แจกเงินให้ประชาชน 3,500 บาท จำนวน 2 เดือน โดยจะดูแลประชาชนให้ทั่วถึงมากที่สุด โดยต้องใช้เงินจำนวนมาก และรัฐบาลต้องกันเงินบ้างส่วนไว้ เพื่อแก้ปัญหาอื่นๆ ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19

สำหรับรายละเอียดมาตรการเราชนะที่คลังเสนอให้ ครม. เห็นชอบ จะแจกเงิน 3,500 บาท จำนวน 2 เดือน รวม 7,000 บาท ให้กับประชาชน 31.1 ล้านคน วงเงินที่ใช้ 2.1 แสนล้านบาท โดยต้องมีเงื่อนไข

1. เป็นคนไทยสัญชาติไทยอายุ 18 ปี ขึ้นไป

2. ไม่เป็นข้าราชการ หรือข้าราชการบำนาญ

3. ไม่เป็นลูกจ้าง พนักงานรัฐวิสาหกิจ

4. ไม่เป็นข้าราชการเมือง

5. ไม่อยู่ในในระบบประกันสังคม ตามมาตรา 33

6. เป็นผู้ที่มีเงินได้พึ่งประเมินไม่เกิน 3 แสนบาทต่อปี

7. ต้องไม่มีเงินฝากในบัญชีธนาคารรวมกันเกิน 5 แสนบาท

สำหรับผู้มีสิทธิแบ่งเป็น 3 กลุ่ม

กลุ่มที่ 1 ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จำนวน 14 ล้านคน รัฐบาลเติมเงินให้ 3,500 บาท จากที่ได้อยู่คนละ 200-300 บาทต่อเดือน และเงินช่วยเหลือเดือนละ 500 บาท 3 เดือน ม.ค.-มี.ค. 2564 เท่ากับจะได้เงินเพิ่มคนละ 2,700-2,800 บาทต่อคน โดยไม่ต้องลงทะเบียน และจะได้รับเงินเป็นรายสัปดาห์

กลุ่มที่ 2 ผู้ที่เปิดใช้งานแอพพลิเคชั่น เป๋าตัง ประมาณ 15.3 ล้านคน โดยต้องเข้าเงื่อนไขที่กำหนด หากผ่านจะมีข้อความส่งไปให้ยืนยันการรับสิทธิ โดยที่ไม่ต้องลงทะเบียนเหมือนกับผู้มีบัตรสวัสดิการ และได้รับเงินเป็นรายสัปดาห์ละ 1,000 บาท จนครบ 7,000 บาท

กลุ่มที่ 3 ที่ไม่ได้อยู่ในกลุ่มที่ 1 และ 2 ให้ลงทะเบียน ผ่าน www.เราชนะ.com ตั้งแต่วันที่ 29 ม.ค.-12 ก.พ. 2564 โดยในกลุ่มที่ 2 และ 3 จะเริ่มได้เงินสัปดาห์แรก 18 ก.พ. 2564

สำหรับเงินที่ทั้ง 3 กลุ่มได้รับไม่สามารถกดเป็นเงินสดได้ ต้องใช้ซื้อสินค้าอุปโภคบริโภค จากร้านค้าขนาดเล็กเหมือนโครงการละครึ่ง โดยต้องใช้เงินให้หมดภายในวันที่ 31 พ.ค. 2564