สรรพสามิตโชว์เก็บภาษีเกินเป้า

วันที่ 08 ธ.ค. 2553 เวลา 15:04 น.
สรรพสามิตเผยผลจัดเก็บภาษีเดือนพ.ย.สูงกว่าประมาณการณ์3.5พันล้าน 2เดือนแรกปีงบประมาณ54ได้ 6.88 หมื่นล้าน

นายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์ อธิบดีกรมสรรพสามิต กล่าวว่า การเก็บภาษีในเดือน พ.ย. 2553 ได้ 3.62 หมื่นล้านบาท สูงกว่าช่วงเดียวกันปีก่อน 2,683 ล้านบาท หรือ 7.99%และสูงกว่าประมาณการจำนวน 3,575ล้านบาท หรือ 10.93%

สำหรับภาษีที่เก็บได้สูงสุด 5 อันดับแรก ได้แก่ ภาษีน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน 1.24 หมื่นล้านบาท ภาษีรถยนต์ 7,701 ล้านบาท ภาษีเบียร์ 5,629 ล้านบาท ภาษียาสูบ 4,701 ล้านบาท และภาษีสุรา 4,085 ล้านบาท

อธิบดีกรมสรรพสามิต กล่าวว่า การเก็บภาษี 2 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2554 ได้ 6.88 หมื่นล้านบาท สูงกว่าในช่วงเดียวกันของปีก่อน 3,954 ล้านบาท และสูงกว่าประมาณการ 4,432 ล้านบาท หรือ 6.88%