คลิปข่าว พรุ่งนี้ดีเซลลด 30 สต.

วันที่ 08 ธ.ค. 2553 เวลา 12:52 น.
วันนี้มีการประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงาน ปรากฎว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานได้กล่าวว่าพรุ่งนี้ ราคาน้ำมันจะลดลงเนื่องจากผู้ค้าน้ำมันจะมีการปรับลดราคาน้ำมันดีเซลลดลงลิตรละ 30 สต. ตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไป เพื่อลดภาระของประชาชน