เดินหน้ามาตรการชุดใหญ่ฟื้นฟูเศรษฐกิจไทย

วันที่ 25 พ.ย. 2563 เวลา 18:17 น.
เดินหน้ามาตรการชุดใหญ่ฟื้นฟูเศรษฐกิจไทย
รมว.คลัง แจงเดินหน้าฟื้นฟูเศรษฐกิจไทยเต็มสูบ เร่งลงทุนกระจายรายได้ "คนละครึ่งเฟส2" เริ่ม 1 ม.ค. 64

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รมว.การคลัง กล่าวปาถกฐาในงานสัมมนา Bangkok Post International Forum 2020 หัวข้อ Beyond Post Pandemic : A Decade of Challenges from 2021” ว่า นโยบายในการพัฒนาเศรษฐกิจของรัฐบาลภายหลังการระบาดของโควิด-19 จะเน้นการการเติบโตอย่างยั่งยืน ผ่านการมีส่วนร่วมของทุกคน ผ่านการลงทุนที่ให้ความสำคัญด้านสิ่งแวดล้อมเป็นหลัก ซึ่งเป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ควบคู่ไปกับการเดินหน้าโครงการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญทั้งจากภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ โดยเฉพาะการลงทุนในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) และโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่งต่างๆ

ทั้งนี้ รัฐบาลมีงบประมาณ 4 แสนล้านบาทสำหรับการฟื้นฟูและกระตุ้นเศรษฐกิจ จากพระราชกำหนด (พ.ร.ก.) กู้เงินฉุกเฉิน วงเงิน 1 ล้านล้านบาท โดยจะเน้นในโครงการที่ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน การลงทุนในโครงการอีอีซี รวมถึงการฟื้นฟูภาคการท่องเที่ยวและการบริโภคภายในประเทศ เพื่อให้เศรษฐกิจกลับมาเติบโตได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งที่ผ่านมาหน่วยงานที่รับผิดชอบได้มีการอนุมัติแผนการลงทุนต่างๆ รวมแล้วกว่า 2.2 แสนล้านบาท โดยโครงการทั้งหมดจะทำให้เศรษฐกิจไทยกลับมาเติบโตและแข่งขัน รวมถึงช่วยให้เศรษฐกิจชุมชนสามารถเติบโตได้อย่างมีประสิทธิภาพ

นอกจากนี้ คลังยังต้องมีการปฏิรูปโครงสร้างภาษี เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ของประเทศ จะช่วยส่งเสริมการเติบโตของเศรษฐกิจในระยะยาว ผ่านการเร่งขยายฐานภาษีให้ครอบคลุมทั้งประเทศ โดยการปฏิรูปโครงสร้างภาษีจะเน้นเรื่องการส่งเสริมพลังงานสะอาด ส่งเสริมสุขภภาพประชาชน และส่งเสริมด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ซึ่งไทยยังมีศักยภาพที่จะดำเนินการได้ เพื่อรองรับการเติบโตในอนาคต

สำหรับโครงการคนละครึ่ง ที่สนับสนุนผู้มีรายได้น้อยและเศรษฐกิจระดับฐานราก ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก โดยคลังเตรียมเสนอรัฐบาลพิจารณาเดินหน้าโครงการคนละครึ่ง เฟส 2 ซึ่งจะเริ่มในวันที่ 1 ม.ค. 2564 และในปีหน้ารัฐบาลยังมีความพยายามที่จะผลักดันมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจต่างๆ ออกมาอย่างต่อเนื่อง โดยจะมีการประเมินความสำเร็จของมาตรการที่ได้ทำในปีนี้ และปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อให้การช่วยเหลือเป็นไปอย่างถูกทิศทางและเป็นการฟื้นฟูเศรษฐกิจอย่างตรงจุดแท้จริง

ในส่วนของภาคการท่องเที่ยว ประเทศไทยจะค่อยๆ เปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามา จะเน้นกลุ่มที่ใช้จ่ายสูงโดยเฉพาะกลุ่มนักท่องเที่ยวจากจีนและประเทศในภูมิภาคเอเชียก่อนเป็นกลุ่มแรก

นายอาคม กล่าวว่า ค่าเงินบาทที่แข็งค่าในขณะนี้ กระทรวงการคลังและธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) จะทำงานอย่างสอดประสานกันในการดูแลสถานการณ์เงินบาทที่แข็งค่าขึ้น ซึ่งเป็นหน้าที่หลักของ ธปท. ในการดำเนินการเรื่องนี้ และคาดว่าหลังจากนี้อาจจะต้องมีมาตรการบางอย่างออกมา แม้ว่าที่ผ่านมาจะมีการออกมาตรการเพื่อทำให้เงินบาทไม่แข็งค่ามากเกินไปแล้วก็ตาม