กรณ์ดันขายหวยออนไลน์แก้ราคาแพง

วันที่ 08 ธ.ค. 2553 เวลา 12:16 น.
รมว.คลัง หนุนขายหวยออนไลน์ เเก้ปัญหาสลากเกินราคา

นายกรณ์ จาติกวณิช รมว.คลัง กล่าวว่า การจะแก้ไขปัญหาสลากขายเกินราคา จะทำได้ก็ต้องเปลี่ยนวิธีการขายสลากในรูปแบบใบปัจจุบัน ไปขายผ่านเครื่องอัตโนมัติออนไลน์ ซึ่งที่ผ่านมาได้มีการติดตั้งระบบกับเครื่องกับตัวแทนจำหน่ายไปแล้ว แต่มีปัญหาข้อกฎหมายจึงทำให้ยังไม่สามารถดำเนินการได้

สำหรัีบผู้ค้่ารายย่อย ก็สามารถที่จะขายสลากผ่านเครื่องอัตโนมัติออนไลน์ไลน์ได้ โดยจะมีเครื่องอัตโนมัติพกพาติดตัวและก็ขายสลากพิมพ์ใบให้กับลูกค้่าได้ทันที

"ปัจจุบันราคาสลากคู่ละ 80 บาท แต่มีการขายจริงกันคู่ละ 100-110 บาท การแก้ไขต้องขายผ่านเครื่องอัีตโนมัติเท่านั้น ซึ่งเป็นการเปลี่ยนวิธีการขายไม่ได้เป็นการเพิ่มสินค้่า" นายกรณ์ กล่าว

อย่างไรก็ตาม นายกรณ์ ยังไม่สามารถระบุเวลาที่จะเ้ปลี่ยนระบบซื้อขายดังกล่าวได้ ว่า จะดำเนินการเมื่อไร และการจ่ายเงินรางวัลจะเป็นรูปแบบไหน

นายกรณ์ กล่าวว่า หลังการแก้ไขปัญหาสลากขายเกินราคาได้แล้ว ก็จะสามารถพิจารณาเก็บภาษีสรรพสามิตสลากตามที่กรมสรรพสามิตเสนอมาได้ว่าควรดำเนินการหรือไม่