คลังเล็งลดภาษีน้ำมันให้เฉพาะกลุ่ม

วันที่ 08 ธ.ค. 2553 เวลา 11:55 น.
กรณ์ เผยเตรียมพิจารณา ลดภาษีสรรพสามิตน้ำมันให้เป็นรายกลุ่มอาชีพ เพื่อลดภาระต้นทุนน้ำมันแพง

นายกรณ์ จาติกวณิช รมว.คลัง กล่าวว่า กระทรวงการคลังพิจารณาลดภาษีสรรพสามิตน้ำมันให้เป็นรายกลุ่มอาชีพ เพื่อลดภาระต้นทุนน้ำมันที่แพงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่วนจะพิจารณาลดให้กลุ่มไหนบ้างจะต้องมีการพิจารณาอย่างรอบคอบ และให้เกิดความเป็นธรรม

ที่ผ่านมากระทรวงการคลังได้ลดภาษีสรรพสามิตน้ำมันให้กลับผู้ประกอบการประมง เพราะถือเป็นต้นทุนที่สูงของผู้ประกอบการกลุ่มนี้

นายกรณ์ กล่าวว่า การไม่ลดภาษีสรรพสามิตน้ำมันเป็นการทั่วไปทุกลุ่ม เพราะรัฐบาลมีความจำเป็นต้องใช้เงินภาษีในการพัฒนาประเทศในด้านต่างๆ ซึ่งภาษีสรรพสามิตน้ำมันเป็นรายได้สำคัญตัวหนึ่งของรัฐบาล นอกจากนี้การลดภาษีสรรพสามิตทั่วไปจะทำให้กลุ่มอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ และคนมีรายได้สูงได้ประโยชน์เป็นการสวนนโยบายการลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม