"พาณิชย์" ชี้ บริษัทจีจีเอฟ เป็นนอมินีต่างชาติจริง

วันที่ 13 ม.ค. 2553 เวลา 18:38 น.
“อลงกรณ์”  แจงผลสอบจีจีเอฟพบเป็นนอมินีต่างชาติจริง เตรียมเอาผิดตามกฎหมายคนต่างด้าว ด้านอคส. เลิกสัญญาเช่าไซโลกับจีจีเอฟแล้ว หลังถูกรุมกระหน่ำทำสัญญาฉาว

นายอลงกรณ์ พลบุตร รมช.พาณิชย์ เปิดเผยว่า ผลการตรวจสอบข้อเท็จจริง พฤติกรรม หลักฐานข้อมูล และช่วงเวลาของการเปลี่ยนแปลงกรรมการและโครงสร้างผู้ถือหุ้นของบริษัท จีจีเอฟ (ไทยแลนด์) ที่จัดส่งให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ณ วันที่ 10 ก.ค. 2552 มีมูลเหตุเชื่อได้ว่าบริษัท จีจีเอฟ มีความผิดตามพ.ร.บ.การประกอบธุรกิจคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 เพราะได้แต่งตั้งให้คนไทยเป็นผู้ถือหุ้นแทน

ทั้งนี้ จากการพิจารณาเอกสารและสอบปากคำนางสาวบัวแก้ว แสนคำ ซึ่งถือหุ้นใหญ่ในจีจีเอฟ จำนวน 5,100 หุ้นนั้น ประกอบอาชีพอิสระ และพบกับนายเจสัน เจ ลิม ซึ่งเป็นคนอเมริกันและถือหุ้น 4,895 หุ้น ในระหว่างเป็นพนักงานร้านอาหารแห่งหนึ่งในจ.เชียงใหม่ โดยทั้ง 2 คน มีความสัมพันธ์เป็นคนสนิทกัน ปัจจุบันก็ยังเช่าบ้านอยู่ 

อย่างไรก็ตาม พฤติกรรมมีเหตุเชื่อได้ว่าทั้ง 2 คน ไม่มีฐานะที่จะถือหุ้นส่วนใหญ่ในจีจีเอฟได้ และไม่น่าจะเป็นผู้บริหาร ส่วนผู้ถือหุ้นรายอื่นๆคือ นายณัฐวัฒน์ เศรษฐเสถียร และนางจิราภรณ์ แซนแคล ถือหุ้นคนละ 1 หุ้น พบว่าไม่รู้เรื่องกิจการของบริษัทแต่อย่างไร ถือว่าบุคคลเหล่านี้กระทำผิดตามมาตรา 36 พ.ร.บ.การประกอบธุรกิจคนต่างด้าว ที่มีโทษจำคุก 3 ปี ปรับตั้งแต่ 1 แสนบาทถึง 1 ล้านบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ซึ่งได้สั่งการให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้าไปดำเนินการตามกฎหมายแล้ว

พร้อมกันนี้ ได้ขอให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้าดำเนินการตรวจสอบต่อถึงกรณีการเปลี่ยนแปลงกรรมการ โครงการผู้ถือหุ้น บุคคลที่มีอำนาจ การย้ายสำนักงาน การเพิ่มทุนจาก 1 ล้านเป็น 500 ล้านบาท ว่าได้มีการดำเนินการก่อนหรือหลังการทำสัญญากับอคส. รวมทั้งจะประสานไปยังกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) เพื่อตรวจสอบเชิงลึก และจะนำข้อสรุปในเรื่องนี้เสนอให้นางพรทิวา นาคาศัย รมว.พาณิชย์ และนายกรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป

นางพรทิวา นาคาศัย รมว.พาณิชย์ กล่าวว่า ได้รับแจ้งจากองค์การคลังสินค้า (อคส.) ว่าได้ดำเนินการยกเลิกสัญญาเช่าไซโลเพื่อเก็บรักษาข้าวที่อคส.ได้ทำกับบริษัท จีจีเอฟ (ไทยแลนด์) แล้ว หลังจากที่ได้สั่งการให้ยกเลิกไปก่อนหน้านี้ เพราะเห็นว่าในเมื่อสังคมมีข้อสงสัยและมีการท้วงติงกันมากก็ไม่ควรที่จะดำเนินการต่อ

“ทางอคส. แจ้งว่า นายยงยศ ปาละนิติเสนา รักษาการผู้อำนวยการอคส. ได้เซ็นเรื่องนี้เป็นเรื่องสุดท้าย ก่อนที่จะขอลาออกจากตำแหน่ง”นางพรทิวากล่าว

นอกจากนี้ ยังได้อนุมัติการลาออกจากตำแหน่งประธานบอร์ดอคส.ของนายวิวัฒน์ เลาหพูนรังสี ตามที่ได้แจ้งความประสงค์มาด้วย และขณะนี้กำลังอยู่ระหว่างการพิจารณาแต่งตั้งประธานบอร์ดอคส. และรักษาการผู้อำนวยการอคส. คนใหม่ โดยคาดว่าจะได้ข้อสรุปในเร็วๆ นี้

สำหรับการเช่าไซโลของอคส.กับจีจีเอฟนั้น ดีเอสไอระบุว่าขั้นตอนการเช่าไซโลผิดระเบียบ และเข้าข่ายการเป็นนอมินีให้กับต่างชาติ และได้เสนอเรื่องให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ไปแล้ว ขณะที่สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ระบุว่าเป็นการทำสัญญาที่ผิดระเบียบ และมีเงื่อนไขที่เอื้อประโยชน์กับจีจีเอฟ เป็นอย่างมาก