"มาร์ค" ผุดไอเดียใช้ตู้หวยออนไลน์ขายสลากออมสิน

วันที่ 13 ม.ค. 2553 เวลา 17:33 น.
นายกรัฐมนตรี แนะหากล้มหวยออนไลน์จริง จะใช้เครื่องจำหน่ายหวยออนไลน์ จำหน่ายสลากออมสินหรือตั๋วรถเมล์แทน นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี กล่าวในการชี้แจงต่อคณะกรรมาธิการการพัฒนาเศรษฐกิจ สภาผู้แทนราษฎร ถึงแนวคิดในการยกเลิกโครงการหวยออนไลน์ว่า กำลังอยู่ระหว่างการพิจารณาทางเลือกต่างๆ ในการแก้ไขปัญหากรณีที่ภาครัฐได้ทำสัญญาไว้กับบริษัทเอกชนผู้รับสัมปทาน

ทั้งนี้ อาจเสนอให้นำเครื่องจำหน่ายหวยออนไลน์ไปใช้ประโยชน์ในด้านอื่นแทน เช่น ขายสลากออมสิน, การออกตั๋วรถโดยสาร หรือเป็นจุดให้บริการแบบ One Stop Service ของภาครัฐ เป็นต้น เนื่องจากเชื่อว่าจะสามารถปรับเปลี่ยนซอฟท์แวร์ให้ไปใช้กับการบริการด้านอื่น ๆ ได้

ส่วนกรณีที่มีข้อกฎหมายกำหนดให้ภาครัฐจะต้องจ่ายชดเชยในกรณียกเลิกสัญญาให้แก่บริษัทเอกชนที่ได้รับสัมปทานนั้น นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า อาจจะไม่จำเป็นต้องชดเชยในรูปของตัวเงิน แต่อาจเสนอให้เอกชนปรับรูปแบบสัมปทานในการขายหวยออนไลน์ให้ไปเป็นการร่วมงานกับภาครัฐในด้านอื่นแทน