คลังขอฝืนก่อนไม่หั่นรายได้ไม่กู้เพิ่ม

วันที่ 14 ต.ค. 2563 เวลา 16:22 น.
คลังขอฝืนก่อนไม่หั่นรายได้ไม่กู้เพิ่ม
รมว.คลังบอกเร็วเกินไป หั่นเก็บรายได้ และกู้เพิ่้มปีงบประมาณ 2564

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รมว.คลัง กล่าวว่า ปีงบประมาณ 2564 ยังยึดเป้าหมายการเก็บรายได้รัฐบาลเท่าเดิม ล้านล้านบาท ยังไม่มีการปรับลดลง

"คลังยังยืนยันใช้เป้าหมายการเก็บรายได้เดิม ส่วนจะทำได้หรือไม่ ต้องติดตามสถานการณ์ทุกเดือนทุกไตรมาส" นายอาคม

นายอาคม กล่าวว่า ปีงบประมาณ 2564 เป็นงบประมาณแบบขาดดุลกว่า 6 แสนล้านบาท รัฐบาลก็ต้องกู้เงินมาชดเชยการขาดดุลงบประมาณอยู่แล้ว ส่วนจะต้องมีการกู้เพิ่มกรณีรายได้มากกว่ารายจ่ายเหมือนปีงบประมาณ 2563 หรือไม่ ยังบอกไม่ได้

นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ปลัดกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า เพิ่มเริ่มใช้งบประมาณปี 2564 ยังไม่ถึง 1 เดือน ต้องขอระยะเวลาดูสถานการณ์และถึงมาหารือกับกรมจัดเก็บภาษีทั้ง 3 กรม ได้แก่ กรมสรรพากร กรมสรรพสามิต และกรมศุลกากร ว่าจะดำเนินการอย่างไร

สำหรับปีงบประมาณ 2563 ที่ผ่านมา มีวงเงิน 3.2 ล้านล้านบาท เป็นงบประมาณแบบขาดดุล 4.6 แสนล้านบาท แต่การเก็บรายได้ต่ำกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ 4 แสนล้านบาท ทำให้รัฐบาลต้องขอกู้เงินเพิ่มกรณีรายจ่ายมากกว่ารายได้อีก 2.1 แสนล้านบาท เพื่อให้เพียงพอต่อการเบิกใช้จ่ายของรัฐบาล